Lag & Upphovsrätt

Sanna Sjöswärd om tvisten: ”Vi har bett dem ta bort bilderna”

Sanna Sjöswärd menar att Raoul Wallenberg Academy har använt hennes bilder olovligt på Instagram och Facebook.

Tvisten mellan fotograf Sanna Sjöswärd och Raoul Wallenberg Academy går vidare till hovrätten. Sjöswärd menar att Wallenberg-stiftelsen bland annat har använt hennes bilder olovligt på sociala medier. Men tingsrätten ansåg inte det, och ålade henne att betala närmare en miljon kronor.

”Fading Stories – pass them on” heter projektet där Sanna Sjöswärd har fotograferat och intervjuat överlevanden från Förintelsen. Bilderna och berättelserna visades bland annat på Fotografiska i Stockholm 2019.

– Jag har aldrig varit så nära och levande som i det här projektet. Det har fått mig att växa väldigt mycket, både som fotograf och människa – att höra de här berättelserna, sa Sanna Sjöswärd till Kamera Bild när vi intervjuade henne om projektet.

Insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy (RWA) knöts till projektet, och det skrevs ett avtal mellan dem och Sanna Sjöswärd. Men efter ett tag blev de oense om hur avtalet skulle tolkas, och avtalet sades upp. Sanna Sjöswärd menar bland annat att RWA har använt hennes bilder olovligt på Instagram och Facebook samt i den app som var en del av utställningen. Det gick så långt att det i mars 2021 blev en rättslig prövning av fallet i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt. De gick på RWA:s linje och Sanna Sjöswärd dömdes till att betala närmare en miljon kronor i rättegångskostnader.

”Använt bilderna olovligt i 18 månader”

Hon överklagade och fallet kommer att tas upp i hovrätten. Sanna Sjöswärd har tidigare inte velat kommentera, men väljer nu i ett inslag på SVT att berätta om tvisten med Raoul Wallenberg Academy.

– De har använt materialet och bilderna olovligt i 18 månader och vi har bett dem under flera tillfällen, med Journalistförbundet bakom oss, att de ska ta bort bilderna. Det krävs ett nytt avtal och ett nytt godkännande och en ersättning om de ska nyttja mina bilder vidare, säger Sanna Sjöswärd till SVT.

RWA:s användning av materialet i sociala medier är enligt Journalistförbundet en överlåtelse till ”tredje part” – medan RWA hävdar detta som ”sina kanaler”. De menar att deras användning av Sanna Sjöswärds bilder är i linje med avtalet.

– Hela syftet med projektet är att nå ut till gymnasieungdomar. Och gymnasieungdomar är på sociala medier. Så det har varit väldigt naturligt för oss att använda de kanalerna, säger Michael Wernstedt på Raoul Wallenberg Academy till SVT.