Lag & Upphovsrätt

Sara Skyttedal begär resning i Högsta domstolen

I höstas förlorade Skyttedal målet mot Dagens Nyheter i Patent- och marknadsöverdomstolen. Nu begär hon resning i Högsta domstolen.

2015 kandiderade den kristdemokratiska politikern Ebba Busch Thor till posten som partiledare. DN publicerade då en artikel om henne där de hade tagit ett antal bilder från partikamraten Sara Skyttedals Facebooksida.

Skyttedal stämde då DN och krävde ersättning för publiceringen och utebliven byline. Patent- och marknadsdomstolen gick på hennes linje, men sänkte ersättningen från de krävda 28000 till 10000 kronor. Bland annat SFF uppmanade dock Skyttedal att överklaga domen, vilket skedde och målet togs upp i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

Nästa dom utföll dock inte i Skyttedals favör utan Patent- och marknadsöverdomstolen gick helt på DN:s linje och Skyttedal fanns skyldig att betala deras rättegångskostnader på 500 000 kronor.

Nu har alltså Skyttedal valt att begära resning i Högsta domstolen.