Lag & Upphovsrätt

Sara Skyttedal: "I dag vann jag, privatlivet och upphovsrätten"

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har beslutat att DN ska betala 10 000 kronor till Sara Skyttedal för upphovsrättsintrång.

I dag vann Sara Skyttedal, KD-politiker och just nu kommunalråd i Linköpings kommun, delar av sina stämningskrav mot Dagens Nyheter. Tidningen tvingas nu betala 10 000 kronor i skadestånd för upphovsrättsintrång, vilket är 18 000 kronor mindre än vad Skyttedal begärt för den olovliga bildanvändningen, den uteblivna bylinen samt de enligt henne kränkande ändringarna i bilderna.

På sin Facebooksida skriver Sara om domen:

"Det är i stort med lättnad jag läser domen som nu har kommit från patent- och marknadsdomstolen. Det har varit ett mål där det juridiskt varit mycket oklart hur utfallet skulle landa då tydliga prejudikat saknas. För mig personligen innebär det att jag möter högtiden som väntar med lättnad och kan njuta av julfirandet. Det är också en vinst för alla de som står upp för upphovsrätten och för rätten till privatliv."

Bilderna det handlar om har publicerats på Sara Skyttedals öppna Facebooksida, som DN tog skärmdumpar ifrån, där bland annat Ebba Busch Thor poserade framför militärfordon siktandes med kulspruta. Artikeln i Dagens Nyheter illustrerades med dessa bilder.

Sara Skyttedal stämde därför DN för upphovsrättsintrång och gjorde gällande att DN olovligen använt fotografierna, inte namngett henne som fotograf och ändrat i fotografierna på ett kränkande sätt, och begärde ersättning med 28000 kronor. I upphovsrättslagen finns en bestämmelse som ger tidningar rätt att i vissa situationer återge annans fotografier i samband med nyhetsrapportering. Tvisten har huvudsakligen rört frågan om DN med stöd av denna bestämmelse haft rätt att utnyttja fotografierna.

Rätt att använda vissa bilder

Domstolen anser nu att DN haft rätt att utnyttja fotografierna av Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal vid eller i militärfordon. Dessa bedömdes ha ett samband med innehållet i artikeln. Däremot var det inte motiverat att använda alla fotografierna eftersom landskaps- och gruppbilder som använts inte bedömdes ha samband med artikeln.

Domstolen anser också att Sara Skyttedal borde ha angetts som fotograf, men att hon inte visat någon skada för den uteblivna namngivningen. Arvode för detta sätts till 1 250 kronor per bild. Enligt domstolen har inte några kränkande ändringar gjorts av hennes fotografier. För den olovliga användningen har domstolen beslutat om en ersättning på 10000 kronor.

På Dagens Nyheters hemsida dn.se kommenterar DN:s redaktionschef Caspar Opitz domen:

– Tingsrätten slår fast en viktig princip: Att medier kan publicera bilder på makthavare som gör kontroversiella saker, om allmänintresset är stort. Det betyder absolut inte att det är fritt fram att ta bilder från privata Facebook-konton, det har aldrig varit frågan.

Det är alltså i och med domen inte fritt fram för alla att ta bilder från journalister eller tidningar på sociala medier – som domen antyder så gäller undantaget bara för tidningar och tidskrifter för att kunna bedriva undersökande journalistik. Det tingsrätten slagit fast är att media kan återpublicera intressanta och kontroversiella bilder som makthavare publicerat på en öppen Facebook-profil utan att behöva betala ersättning för publiceringen.

Med utgången i målet har domstolen beslutat att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad, dvs. ingen ska ersätta den andre för dennes kostnad.