Intervju

Sigmas vd berättar mer om kommande Foveon X3-sensorn

Sigmas Foveon X3-sensor och Sigmas vd Kazuto Yamaki.

"Det är många hinder att komma över när man utvecklar en sensor", förklarar Sigmas vd Kazuto Yamaki i en exklusiv intervju med Kamera & Bild när vi frågar honom om sensordesignen hos Foveon X3-sensorn som är under utveckling.

Kamera Bild fick som enda svensk media möjlighet att intervjua Sigmas vdKazuto Yamaki när han var på besök i Sverige på Stockholms-kontoret. I vår artikel "Exklusiv intervju: Sigmas vd Kazuto Yamaki om teknik" berättar han om samarbetet med L-Mount Alliance, objektivteknik och den nuvarande halvledarbristen.

I den här delen av intervjun berättar Kazuto Yamaki mer ingående för Kamera Bild om de hinder som finns i utvecklingen av en egen sensor, vilka problem som är svårast att lösa och hur deras plan ser ut för att skapa en sensor i tre lager som har egenskaper som passar en viss typ av fotografer – något vi kommer gå in på närmare.

"Många saker som är svåra"

Kamera Bild fick som enda svensk media möjlighet att intervjua Sigmas vdKazuto Yamaki när han var på besök i Sverige på Stockholms-kontoret. I vår artikel "Exklusiv intervju: Sigmas vd Kazuto Yamaki om teknik" berättar han om samarbetet med L-Mount Alliance, objektivteknik och den nuvarande halvledarbristen.

I den här delen av intervjun berättar Kazuto Yamaki mer ingående för Kamera Bild om de hinder som finns i utvecklingen av en egen sensor, vilka problem som är svårast att lösa och hur deras plan ser ut för att skapa en sensor i tre lager som har egenskaper som passar en viss typ av fotografer – något vi kommer gå in på närmare.

"Många saker som är svåra"

Svårigheterna är många när man utvecklar en egen sensor, enligtKazuto Yamaki. Allt handlar om att åstadkomma ett resultat som är optimalt gällande bildkvalitet, men vägen dit är lång, förklarar han.

– Det är många utmaningar på vägen, inte minst när det gäller produktionen av sensorn. Vi producerar i princip allt i vår fabrik, men inte själva sensorn. Där måste vi samarbeta tillsammans med leverantörer för att kunna skapa en produkt, förklarar han.

Vidare förklarar Kazuto att kamerabranschen inte är den största branscen, något som också kan vara ett problem.

– Det gäller att hitta rätt partner, plus att det kostar en hel del i utveckling. Tillsammans gör detta att det är utmanande ur ett affärsperspektiv.

Kazuto Yamaki, vd Sigma.

Förutom detta måste Sigma även arbeta tillsammans med sin partner för att gemensamt kunna ta fram en sensordesign som passar de krav som ställs på produkten. I februari meddelade Kazuto Yamaki att man genomfört den första utvecklingsfasen med att simulera designen på sensorn för att bekräfta att dess funktionalitet är enligt de tekniska specifikationerna – och nu befinner sig i den andra fasen, som ännu inte är klar.

– Vi har själva inte så lång och ackumulerad erfarenhet av just sensorutveckling, men nu när vi har hittat en partner för sensordesign i Japan så kan vi ge dem den grundläggande arkitekturen för designen, samt detaljerna för de kringliggande kretsarna, vilket innebär att det blir en gemensam utveckling mot rätt mål.

– Den första fasen påvisade att arkitekturen för pixlarna fungerande. Vi är nu fortfarande i den andra fasen där vi försöker skapa en protoyp av den trelagrade stackade sensorn. Vi är inte riktigt där än, och det är fullt upp i halvledarindustrin som gör att det tar lång tid att utveckla – något som försenar projektet, säger Kazuto.

Sensorn är uppbyggd med tre olika lager.

Bra på en sak – mindre bra på en annan

När det gäller hur man både värderar och utvärderar en sensor så kan man se det från flera perspektiv, enligt Kazuto.

– Vissa behöver snabba sensorer i sitt arbete, med snabb utläsning, så som sportfotografer. Eller andra som behöver riktigt bra egenskaper i svagt ljus. Vår stackade X3-sensor kanske inte är den bästa gällande snabbhet, men vi vet att många lanskaps- och arkitekturfotografer gärna vill ha trovärdiga bilder som stämmer överens med verkligheten.

Det är därför vi nu utvecklar sensorn för den fotografen, berättar Kazuto när vi frågar om den tänka målgruppen.

– Vi kommer inte kunna göra någonting perfekt, men vi utvecklar sensorn för just detta användningsområdet, och det är det som vi optimerar sensorn för. Vi kan heller inte tävla med exempelvis Sony som gör sina egna sensorer.

Når tredje fasen under 2023

Nästa och tredje fas är att undersöka om den utvecklade sensortekniken går att realisera i en produkt, något som blir möjligt när den tredje utvecklingsfasen är klar.Sensorn ska sedan utvecklas klart för att användas i en kamera och fungera med även denna teknik.

– Då har sensorn utvecklats i sin exakta storlek, och all teknik finns inuti den. Tyvärr kan jag inte berätta när den kan tänkas släppas, men om allt går enligt plan så kan vi förhoppningsvis ha en positiv och färdig utvärdering av den tredje fasen under nästa år, 2023.

Upplösningen för ”Foveon X3 1:1:1”räknas ut genom att multiplicera antalet sensorelement (sensels) med tre då var och ett av de tre lagrena fångar tre olika färger. Upplösningen blir då 5520x3680x3, eller 60,9 megapixel.

Kameran är tänkt att använda den gemensamma L-fattningen i och medL-mount Alliance, samarbetet mellan Sigma, Panasonic och Leica.