Lag & Upphovsrätt

Skyttedal överklagar bildstöldsdom – får stöd av SFF

Sara Skyttedal meddelar att Svenska Fotografers Förbund uppmanat henne att överklaga domen där DN delvis fick rätt att publicera bilder utan ersättning. SFF är villig att stå för den ekonomiska risken.

Domstolen ansåg att DN haft rätt att utnyttja fotografierna av Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal från hennes Facebooksida då dessa bedömdes ha ett samband med innehållet i artikeln. Däremot var det inte motiverat att använda alla fotografierna, och för den olovliga användningen har domstolen beslutat om en ersättning på 10000 kronor till Skyttedal.

Efter domen skrev hon att det var en vinst för alla de som står upp för upphovsrätten och för rätten till ett privatliv. Men nu meddelar Skyttedal på sin Facebooksida att domen även är en förlust för en hel bransch som försörjer sig på bildproduktion och fotografering.

På Facebook skriver hon vidare att SFF vädjat till henne att överklaga domen:

"Jag har blivit kontaktad av både enskilda fotografer och därefter av Svenska Fotografers Förbund (SFF) som vädjat till mig att överklaga domen. Att DN:s uteblivna fotocred inte bedöms ha något ekonomiskt värde är bara en av de delar som är problematisk för fotografer som ska försörja sig om det får utgöra praxis i framtiden."

SFF står för risken

SFF meddelar att de är beredda att ta den ekonomiska risken för överklagandet och stå för de kostnader som en förlust i högre instans skulle kunna innebära. Anledningen är att denna dom annars kommer bli vägledande för liknande fall i framtiden.

Vidare skriver Sara Skyttedal på sin Facebooksida att det redan nu är svårt att försörja sig på kreativa yrken, och att genom att avstå från att överklaga skulle bidra till en situation som avsevärt försämrar för detta än mer, och därför kommer överklaga domen:

"Mot bakgrund av detta kommer jag att överklaga delar av den dom som kom den 22 december. Överskottet från den insamling som gjordes efter förra rättegången kommer inte att användas till detta överklagande, utan pengarna ska överföras till Centrum för rättvisa."

Här kan du läsa hela bakgrunden till domen.