Lag & Upphovsrätt

Solande kvinna anmälde granne med drönare

En kvinna som solade iklädd underkläder på sin balkong misstänkte att grannen fotograferade henne med en drönare. Händelsen anmälde hon sedan som kränkande fotografering, skriver Sydsvenskan.

Under onsdagen låg en kvinna och solade på sin balkong, då hon misstänkte att hon blev fotograferad av sin grannes drönare, skriver Sydsvenskan. Därefter ska hon ha konfronterat grannen som då nekat till anklagelserna. Hon ska då ha gjort en polisanmälan gällande kränkande fotografering.

En utredning som till störstasannolikhetkommer att läggas ner, då fotografering från drönare inte – annat än i sällsynta fall – är att beakta som kränkande fotografering.

– Lagen om kränkande fotografering gäller fotografering i smyg och handlar om att skydda känsliga utrymmen,säger kommissarie Karl Sandberg till Sydsvenskan.

Smygfotografering i privat miljö

Lagen om kränkande fotografering kom till för att komma åt smygfotografering i tillexempel omklädningsrum.Ordagrant lyder lagtexten så här:

»Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.«

Kränkande fotografering gäller som sagt bara då fotograferingen sker i hemlighet och kan inte heller ske av misstag, då det krävs att man gör det med uppsåt.

Gäller inte för trädgård eller strand

Lagen gäller inte heller på trädgårdar, så det är inte olagligt att med ett teleobjektiv alternativt med drönare fotografera in på någon annans trädgård. Inte heller gäller lagen för fotografering på stranden, då det är en allmän plats där fotografering är tillåten.