Bransch

Stöd till drabbade med enskild firma nu ute på remiss

Ansökan om omsättningsstöd ska göras senast 31 januari 2021 – egenföretagare har möjlighet till ersättning med upp till 120 000 kronor, föreslår regeringen.

För tre veckor sedan rapporterade Kamera Bild om ett förslag som skulle ligga till grund för ett nytt krispaketsomger ett stöd på 3,5 miljarder kronor till drabbade företag under 2020, och i budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

En promemoria med regeringens förslag har nu skickats ut på remiss, och remissvaren ska komma in senast 9 oktober. Förslaget föreslås träda i kraft den 29 oktober.Beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket.

Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit till handläggande myndighet senast den 31 januari 2021.

Kräver viss omsättning

Enskilda näringsidkare, så som fotografer med enskild firma, kan alltså få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor. Möjligheten till stödet beror på tidigare omsättning.

I vår artikelFem miljarder i stöd till drabbade med enskild firma kan du läsa mer om vilka krav som behöver uppfyllas för att få stöd.