https://www.kamerabild.se/nyheter/transportstyrelsen-r-d-och-regler-f-r-dr-nare
545067
Nyheter
Nyhet

Råd och regler för drönare – här får du flyga och fotografera

Totalbetyg

Var får du flyga och fotografera och vilka tillstånd behövs? Transportstyrelsen har satt samman dokumentet "råd och regler" för flygning och fotografering med drönare.

Transportstyrelsen har satt samman dokumentet "råd och regler" för luftfart inom Sverige, för kameradrönare. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till. Här nedan hittar du var och när du behöver tillstånd, samt hur du får publicera dina bilder du tagit från ovan.

Då behöver du tillstånd

Transportstyrelsen nämner några områden som kräver tillstånd för att du ska få flyga med din drönare:

– När du tjänar pengar på din flygning eller flyger på uppdrag måste du ha tillstånd för detta från Transportstyrelsen (uppdrag, forskning och utprovning).

– För att filma med drönare på platser dit allmänheten har tillträde krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen enligt en dom från Kammarrätten i Jönköping. Om länsstyrelsen beviljar tillstånd så kan den ställa villkor för exempelvis vilken plats som får filmas och vid vilken tid på dygnet som filmning får ske.

(Kammarrättens dom har däremot överklagats. Högsta förvaltnings-domstolen har i mars 2016 meddelat prövningstillstånd i målet och kommer att tas upp till prövning hösten 2016.)

– I närheten av flygplatser krävs tillstånd för att få flyga inom en så kallad kontrollzon. Flygtrafik har flera gånger fått stängas av för att drönare flugits inom kontrollzonen, vilket utsätter flyget för stora risker.

– I restriktionsområden krävs tillstånd för flygning, exempelvis över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker.

– All flygning utom synhåll kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

 

Vid flygplatser finns kontrollzoner som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Zonerna hittar du på Luftfartsverkets drönarkarta.

 

Kartan ovan är ett utdrag från en specialgjord karta för flygare av obemannade luftfartyg, ”Remotely Piloted Aircraft Systems” (RPAS) men även benämnt UAS, UAV, drönare, drones.

Kartan är tänkt att underlätta för var man kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan beskriver var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR, kontrollzon samt TIZ, trafikinformationszon), inte eventuell annan luft som kan påverka lämpligheten.

Tillståndskrav vid publicering och spridning av flygfoto

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information.

Med geografisk information avses ”Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbotten", exempelvis exempelvis laserskannade data, film, registreringar från värmekamera, radardata.

– Om en uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppgift att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.

– Om däremot flygfotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.

Allmäna råd och regler för drönare

Förutom tillstånden ovan har Transportstyrelsen även satt samman en del råd och regler för dig som använder kameradrönare:

– Flyg alltid så att du ser din drönare. Flyg inte högre än 120 m eller längre bort än 500 m från dig.

– En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och sprid bara fotografier på de som själva valt att bli fotograferade.

– Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor i till exempel parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.