Lag & Upphovsrätt

USA: Militär tillåts skjuta ner drönare

I Sverige har reglerna kring kameradrönare just lättats, i USA har Pentagon just meddelat att armén nu får skjuta ner privata kameradrönare som befinner sig i otillåtet luftrum. Den amerikanska armén har även med direkt verkan slutat använda sig av drönare från tillverkaren DJI på grund av sårbarheten i IT-systemet.

I ett meddelande från Pentagon, där det amerikanska försvarsdepartemnetet har sitt säte, meddelas nu till armén att det är tillåtet att skjuta ner drönare som flyger över militära områden med flygförbud. Då privata drönare vid ett flertal tillfällen skapat problem när de flugit in över sådana områden, bland annat både militärbaser och flygplatser. Militärens tillstånd gärller dock endast över deras egna områden.

Även i Sverige har drönare skapat problem när de flugit in över Arlandas flygområden och hindrat trafiken.

Totalt är det 135 områden där försvaret nu fått möjlighet att oskadliggöra drönare som anses vara ett hot. Däremot så klargjordes inte exakt vilka kriterier som skulle användas för att avgöra om drönaren ansågs vara ett hot eller inte. Det finns till exempel områden där marken arrenderas ut till både privatpersoner och försvarsmakten. Bland annat där marken ovan jord används av bönder för att odla spannmål eller annat, men där det under marken finns nedgrävda missilsilos. Huruvida bönderna får använda drönare för att övervaka sina odlingar på dessa områden är inte helt klart.

Slutar med DJI på grund av IT-säkerhet

Det amerikanska försvaret kommer även, enligt ett meddelande från Pentagon, att sluta använda drönare och mjukvara från DJI med omedelbar verkan. Detta på grund av att de anser att IT-säkerheten kring tillverkarens produkter har problem.

Vi har tidigare skrivit om att DJI:s mjukvara laddar upp både bild- och filmmaterial och information om flygningen till servrar som gör det åtkomligt för den kinesiska regeringen. Om det är det här som är inblandat i just det här fallet vet vi inte.