Fotografering

Fotografens kreativa process börjar med en upptäckt

Vid Glencoe denna dag dansade ljuset över klippväggarna, flera exponeringar och genom att måla med ljuset resulterade i denna bild.

Att hitta en egen kreativ idé och rama in det mellan fyra hörn är kreativ process med mycket högt stimulansvärde. Mattias Sjölund lyfter fram några punkter som definierar vad det innebär att vara kreativ – och hur man kan bli mer kreativ som fotograf.

Av alla ämnen inom konsten och fotografin är nog kreativitet det som är svårast att både skrivas om och att sätta fingret på. I synnerhet då det lätt kan bli både uppblåst och pompöst.

Men inom fotografi är sådana insikter inte lika väl etablerade, ej heller lika utvecklade. Många betraktare bedömer alla bilder från en kamera utifrån ett enda kriterium, som om de bara är avsedda att uppnå ett enda syfte: att korrekt återge hur saker och ting såg ut när bilden togs, och som verkligheten uppfattades av alla som var närvarande på platsen när den togs.

Även om det går utmärkt att fotografera utan ett uns kreativitet så vill jag gärna ofta framhålla vikten av kreativitet som en förlängning av den hobby eller yrke vi valt.

Att vara kreativ innebär alltså att våga vara lekfull och framförallt våga misslyckas. Det säkra kortet att spela ut där vid stranden är att ta en bild som ser ut som alla andra förlagor, att ta bilden precis när ljusets första strålar träffar stenarna i din förgrund på en par sekunder lång slutare. En snygg bild säkerligen men lite själlös.

Abstrakt är så klart inte automatiskt kreativt men att arbeta med annorlunda motiv är kreativt utmanande, där vi söker efter linjespel och det visuella flödet som i denna björkrot.

Eftersom vetenskapliga slutsatser både kan uppfattas som tråkiga och fyrkantiga och foto ska vara stimulerande och roligt så tänkte jag att vi fokuserar på det senare och istället lyfter fram några punkter som tillsammans definierar vad det innebär att vara kreativ:

Passion:Ett laddat ord i flera bemärkelser som beskriver en stark och nästan okontrollerbar känsla. Ett driv kort och gott.

Etablera en förbindelse med ditt element

Kom utan förutfattade meningar

Men kreativitet kräver också mod, och det kanske färre i dag än tidigare är beredda att spela med, givet att så mycket för så många i dag handlar om populäritet och acceptans bland massorna, snarare än exempelvis passion.

Mattias förklarar detta närmare i hela ursprungsartikeln "Skola: Innebörden av att vara en kreativ fotograf"där han tar upp dessa tre punkter tillsammans med flera andra, ochdelar med sig av hur du kan öka din kreativitet.