https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/skola-inneborden-av-att-vara-en-kreativ-fotograf
548842
Fotografering
sant
FotograferingPlus

Skola: Innebörden av att vara en kreativ fotograf

Även det klassiska kan bli kreativt med hjälp av exempelvis reflektioner och atmosfär.

Totalbetyg

I del tre av fotografen Mattias Sjölunds tankar kring fotografi resonerar han kring vad det innebär att vara kreativ, och vilka komponenter som definierar fotografens kreativa skapandeprocesser.

En av fördelarna med att få skriva en artikelserie är att jag som håller i pennan har ynnesten att ta med dig som läsare på en resa. Och av den anledningen tänkte jag kort och gott fortsätta resan där vi slutade senast och fokusera på det närbesläktade ämnet kreativitet.

 

Av alla ämnen inom konsten och fotografin är nog kreativitet det som är svårast att både skrivas om och att sätta fingret på. I synnerhet då det lätt kan bli både uppblåst och pompöst. Jag tänkte inleda med en tanke som jag lånat från en av mina favoritförfattare, tillika fotografer, en person med namnet Guy Tal som i en av sina böcker skrivit följande: 

Mattias Sjölund är landskapsfotograf och driver till vardags Foto Magica som anordnar fotoresor i både Skandinavien och Europa.

Som läsare har du sällan några problem med att se skillnad på, eller bedöma en roman, en essä, en nyhetsrapport eller en dikt. Uppskattar du måleri kan du lätt särskilja mellan det abstrakta och det realistiska målandet och en mängd underordnade genres mellan stilarna.

 

Men inom fotografi är sådana insikter inte lika väl etablerade, ej heller lika utvecklade. Många betraktare bedömer alla bilder från en kamera utifrån ett enda kriterium, som om de bara är avsedda att uppnå ett enda syfte: att korrekt återge hur saker och ting såg ut när bilden togs, och som verkligheten uppfattades av alla som var närvarande på platsen när den togs.