https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/skola-verktyg-for-att-tanka-utanfor-boxen-som-fotograf
549041
Fotografering
sant
FotograferingPlus

Skola: Verktyg för att tänka utanför boxen som fotograf

Totalbetyg

I den fjärde delen av fotografen Mattias Sjölunds tankar kring fotografi delar han med sig av sina funderingar om hur man kan göra för att komma ur den berömda lådans begränsningar.

Tänk utanför boxen kan eventuellt vara det mest korkade någon kan säga till en person som söker svaret på frågor som exempelvis hur blir jag bättre på X? Hur kan jag göra för att undvika Y? Ändå ekar uttrycket både frekvent och långt utanför de konventionella kursgårdar där uttrycket en gång föddes i hopp om att kunna banka in ett uns kreativitet i vardagströtta kontorshjärnor. 

 

 

 

För det är ju än en gång kreativitet det handlar om. Det är det vi menar när vi säger »tänk utanför boxen«, en kreativ lösning eller ett kreativt sätt att lösa eller göra saker på. 

Mattias Sjölund är landskapsfotograf och driver till vardags Foto Magica som anordnar fotoresor i både Skandinavien och Europa.

Men inte nog med att frasen används frekvent, vi säger det även utan hänsyn till två ganska viktiga parametrar. För det första så lämnas uttrycket hängande, utan närmare förklaring på exempelvis hur eller vad. En inte osannolik reaktion hos mottagaren av uttrycket bör vara, vilken j-kla box?