VETENSKAP

NASA utvecklar sensor på 36 pixlar – och kan mäta pixelns energi

Sensorn ska sitta i kameran "Resolve" och ge ytterligare data om det den fotograferar.

36 pixlar kan låta extremt få, med tanke på att vi nästan automatiskt läser "megapixlar" och inte pixlar, när vi rapporterar om kameror. Men i detta fall är är det ingen felskrivning, utan nasas ingenjörer som är i full gång att utveckla en avancerad sensor som kan lägga till ytterligare en dimension av data i sina bilder.

Prototyp av sensorn.

Med en yta på 6 x 6 kvadratiska pixlar som är ungefär lika stor som sensorytan hos en Iphone 15 och 15 Plus – alltså runt 8 x 5 mm, ska varje sensorelement kunna fånga in mer data om de partiklar som träffar sensor. För att få så detaljerad information som möjligt av de partiklar som träffar sensorn så krävs ytan.

Sensorn ska bli den viktigaste delen i kameran "Resolve" i projektet XRISM som ska kunna detektera röntgenstrålning som har mer energi än det synliga ljuset, och på så vis kunna avslöja vilka ämnen som strålningen kommer ifrån. Genom att sensorns olika element kan mäta energi och temperatur så exakt kan den detektera gasflöden i exempelvis ett galaxkluster långt borta från jorden.

Nackdelen med sensorn är att den måste arbeta i kyla – runt -273,1 grader (eller 0,05 grader över absoluta nollpunkten) för att fungera.