fotopris

Lennart Nilsson Award 2024 tilldelas neurobiologen Csaba Adori

Visualisering av Alzheimers.

Neurobiologen Csaba Adori tilldelas Lennart Nilsson Award för sina detaljrika bilder och 3D-filmer av vävnader.

Csaba Adori.

Csaba Adori, neurobiolog vid institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, prisas för sitt bidrag till vetenskapen.

Genom sin visualisering av vävnader har han bidragit till att öka omvärldens kunskap om olika organs uppbyggnad och uppkomsten av sjukdomar som Alzheimer, fettlever och cancer.

– Jag är särskilt glad över att priset lyfter fram 3D-teknikens potential beträffande de vetenskapliga, pedagogiska och estetiska aspekterna, säger Csaba Adori.

Så här motiverar Lennart Nilsson Award utnämningen:

"Csaba Adori tilldelas 2024 års Lennart Nilsson Award för sin vetenskapliga 3D-fotografering av vävnader. I Lennart Nilssons anda synliggör han inte bara de vetenskapliga aspekterna av vävnadsstrukturer eller deras patologi, utan också skönheten i anatomiska detaljer. Hans konstnärligt presenterade bilder ger en översikt över flera millimeter med mikrometerupplösning, vilket bidrar till den vetenskapliga förståelsen av strukturer som innerörat och den mänskliga hjärnstammen. Hans material används i undervisningen, och han når utanför den akademiska världen genom att dela videofilmer av människans mikrokosmos, vilket väcker nyfikenhet och fascination."

Lennart Nilsson Award är en stiftelse som årligen delar ut ett pris till en fotograf som uppfyller stiftelsens syfte att främja utbildning, undervisning och forskning. 2023 erhöll fotografen Fredrik Pleijel priset.