VETENSKAP

James Webb ska rikta sin kamera mot Jupiters stora röda fläck

Stora röda fläcken, ett stormsystem på Jupiter.

"Stora röda fläcken" är ett stormområde på planeten Jupiter, som James Webb snart får till uppdrag att fotografera med sin höga upplösning.

Nu har James Webb Space Telescope fått en lista på utvalda uppdrag där totalt 253 GO:s, eller "generella observationsprogram", har valts ut för att tillägna 5 500 observationstimmar för olika fenomen.

Ett av uppdragen för JWST är att rikta sin kamera mot Jupiter för att fånga planetens röda fläck på bild. Tanken är att detta ska ske under senare delen av 2024. Redan tidigare har vi kunnat skåda bilder tagna med satelliten Juno under 2017, vars uppdrag var att gå in i bana runt Jupiter för att studera planeten närmare.

Jupiters stormsystem "stora röda fläcken" är större än jorden, och kan observeras från vår planet med vanliga teleskop. Fläcken är spännande att undersöka då den både minskar i storlek för att sedan öka i storlek, plus att den kan lära oss mycket om andra planeters struktur, dynamik och kemi.

Förutom att fotografera Jupiter ska JWST även undersöka exoplaneter, hitta några av de tidigaste galaxerna och studera Saturnus måne Titans atmosfär. Här finns en hel lista på uppdragen för JWST under 2024/2025:

JWST: Upcoming missions 2024/2025L

TRAPPIST-1 Exoplanets Study (Early 2024)

Webb will observe the TRAPPIST-1 system, which contains seven Earth-sized exoplanets orbiting an ultra-cool dwarf star about 40 light-years away. The telescope will study the atmospheres of these planets to determine if any could potentially support life.

Mapping the earliest galaxies (Mid-2024)

One of Webb's main goals is to observe the first galaxies that formed after the Big Bang over 13.5 billion years ago. In 2024, it will conduct deep surveys of early galaxy formation and evolution when the universe was just a few hundred million years old.

Jupiter's Great Red Spot (Late 2024)

Webb will turn its powerful infrared instruments towards Jupiter to study the planet's famous Great Red Spot storm in unprecedented detail. This will provide insights into the storm's structure, dynamics, and chemistry.

SMACS 0723 Galaxy Cluster (Early 2025)

The telescope will revisit the galaxy cluster SMACS 0723 which has provided some of the deepest infrared images of the early universe so far thanks to gravitational lensing effects amplifying distant galaxy light.

Titan's Atmosphere (Mid-2025) 

Webb has plans to study the atmosphere of Saturn's largest moon Titan in 2025. It will map the moon's Surface composition and atmosphere to better understand the complex chemistry of this hazy world.

Exoplanet Transits (Ongoing)

Throughout 2024 and 2025, Webb will continue observing exoplanets as they transit or pass in front of their parent stars. This allows studying exoplanet atmospheres by analyzing how starlight filters through.Share to Twitter