VETENSKAP

Ny bild på det svarta hålet lär oss mer om dess omgivning

Ny bild på det supermassiva svarta hålet M87.

Hur beter sig materialet som omger det svarta hålet? Forskare från Chalmers har varit med och tagit fram den nya bilden som kan användas i deras modeller.

För snart fem år sedan skrev vi om den första bilden som tagits på ljuset runt ett svart hål. Forskare lyckades då med bedriften att med hjälp av teleskopklustret Event Horizon Telescope, EHT, lyckas fånga det som finns i ett svart håls omedelbara utkant på bild.

Nu har EHT släppt nya bilder av det supermassiva svarta hålet M87 från observationer som gjordes i april 2018, ett år efter den första bilden. Skillnaden mellan den första och andra bilden är att nya Greenland Telescope satts i drift inför 2018, något som gav kraftigt förbättrad datahantering och en helt ny bild av det svarta hålet – helt fristående från den ursprungliga bilden.

Den nya bilden visar en ring i samma storlek som den från 2017, med den ljusa ringen som syns inuti det svarta hålet, något som förutspåddes redan innan bilden togs av den allmänna relativitetsteorin. Nytt är däremot att den ljusaste delen förskjutits med runt 30 grader jämfört med den första bilden från 2017.

Den nya bildens struktur stämmer väl överens med teorier över hur det turbulenta materialet som omger det svarta hålet beter sig, med en ljusare del som rör sig runt det svarta hålets skugga. Genom den nya kunskapen kan forskarna undersöka om deras teorier kring hur magnetfält och miljön runt ett svart hål fungerar.

I en matematisk simulering av hur ljuset runt ett svart hål beter sig har den teoretiske fysikern Kip Thorne beräknat fram den mest "vetenskapligt korrekta" avbildningen av hur ett svart hål skulle se ut om man tittade på det.

Under 2021 skapade astronomer från bland annat Chalmers en ny bild som visar polarisationen på ljuset kring det svarta hålet. Just polariserat ljus i galaxer är något som påvisar ett magnetfält, något som i denna bild kan visa hur de energirika jetstrålarna bildas i M87.

Under 2023 skapade forskarna även en bild på ett svart hål som befinner sig i Vintergatans centrum – vår egna galax. Det objekt man koncentrerat sig på ärSagittarius A* (Sgr A*), och den gas som finns i dess omgivning runt 27 000 ljusår bort från oss.