Lag & Upphovsrätt

Bildtjuv får böter – ställde ut andras bilder

Att fotografera någon annans verk går bra så länge du gör det för privat bruk. Men när du sprider bilden för allmänheten måste du tänka på upphovsrätten.

Den småländske mannen tog andra fotografers bilder och ställde ut som om det vore hans egna. Nu tvingas mannen betala skadestånd.

Mannen hade använt bilder från fyra andra fotografer och ställt ut dessa på tre egna utställningar – och hävdat att det var hans egna.

Svenska Fotografers Förbunds (SFF) juristThomas Riesler blev kontaktad av en av fotograferna som upptäckte stölden. Fotografen begärde ersättning med 22 500 kronor för upphovsrättsbrott, två andra fotografer begärde 3300 samt 1000 kronor i skadestånd, medan den fjärde avstod från några krav.

Thomas Riesler har kommenterat domen:

– Detta är en glädjande framgång för upphovsmännen och lagstiftaren. Det har varit svårt att få privatpersoner, men även vissa företag att förstå att man inte bara kan gå ut på internet och ta de fotografier man hittar och använda dem på det sätt de vill. Men det har även varit svårt att få myndigheterna att avsätta resurser för att beivra denna typ av intrång. Detta ärende visar att det finns hopp för dessa frågor och att möjligheterna att få upprättelse vid upphovsrättsintrång faktisk finns, säger han.

Mannen måste nu betala de utkrävda skadestånden samt 60 dagsböter a 50 kronor.

Här kan du läsa 30 vanliga frågor om bilder och upphovsrätt samt hur man får publicera och använda bilder.

Ställ dina egna frågor om lag och rätt för fotografen. Juristen Thomas Riesler från SFF svarar på dem i magasinet Kamera & Bild.

Fråga oss om upphovsrätt

Har du själv funderingar kring bilder och upphovsrätt? I varje nummer av Kamera Bild tar vi upp frågor vi får kring ämnet.

Svenska Fotografers Förbunds (SFF) juristThomas Rieslersvarar på Kamera Bilds läsarfrågor om lag och rätt för fotografer, ochdu kan ställa din fråga till honom här.