Bransch

BLF kritiserar statens hantering av drönarbilder: ”Oacceptabelt”

BLF_Fotograferna är kritisk till hur situationen har blivit med spridningstillstånden och menar att staten tvingar Lantmäteriet att begränsa press- och yttrandefriheten för drönarbilder.

”För svensk media gäller det att bryta mot lagen eller avstå från att bildsätta en nyhet”, skriver BLF_Fotograferna angående den långa väntetiden att få drönarbilder godkända av Lantmäteriet.”Det här är helt oacceptabelt i ett land som säger sig värna pressfrihet, yttrandefrihet och företagande”, säger BLF:s ordförande Putte Salminen.

Som Kamera Bild har uppmärksammat i flera artiklar är väntetiden lång hos Lantmäteriet för att få ett så kallat spridningstillstånd, som du behöver om du ska sprida flygfotograferat material. I dag handlar det till stor del om drönarbilder, och där lyckas inte Lantmäteriet hålla jämna steg med det växande intresset för den nya tekniken.

BLF_Fotograferna är kritisk till hur situationen har blivit och menar att staten tvingar Lantmäteriet att begränsa press- och yttrandefriheten för drönarbilder. I en opinionsartikel framhåller BLF att Lantmäteriet inte har fått ökade ekonomiska resurser från staten för att klara uppgiften med att granska drönarbilder. 2016 hade myndigheten 700 ansökningar om spridningstillstånd, nu är det över 30000 ansökningar per år. Men budgeten är densamma.

”För den enskilda företagaren och deras uppdragsgivare är detta en katastrof men det är också ett hot mot vår demokrati och vår press- och yttrandefrihet. För svensk media gäller det att bryta mot lagen eller avstå från att bildsätta en nyhet”, skriver BLF och dess ordförande Putte Salminen är upprörd:

– Det här är helt oacceptabelt i ett land som säger sig värna pressfrihet, yttrandefrihet och företagande.

”En gigantisk skämskudde”

I opinionsartikeln lyfter BLF fram ett par exempel på vad den långa väntetiden innebär i praktiken. En valfilm inför valet i september ska ha fått ett godkännande först efter att valet var över, och därför kunde filmsekvensen aldrig visas. Och regeringen ska enligt BLF ha frågat Lantmäteriet om de kan få gå före i kön, med ett informationsmaterial inför att Sverige ska stå för ordförandeskapet i EU från den 1 januari. Svaret från Lantmäteriet: det är inte aktuellt med något undantag från kön.

– Tydligare blir det inte när staten genom Finansdepartementet inte förstår vad som ska prioriteras. Att först säga nej till Lantmäteriet för äskade och ovanligt välmotiverade ökade anslag och sedan begära en gräddfil förbi kön är en gigantisk skämskudde. Jag utgår från att den nya regeringen i budgeten avsätter de ekonomiska medel som behövs för att Lantmäteriet ska komma i kapp och framgent klara av sitt otroligt viktiga uppdrag, säger Putte Salminen.