Lag & Upphovsrätt

Drönare över Forsmark kan få skjutas ned

Forsmarksverket och dess tre kärnkraftsreaktorer.

Skyddsvakter ska få skjuta ned kameradrönare som flyger över kärnkraftsverken, enligt ett förslag från en utredning.

Kärnkraftverken i Sverige behöver skärpta krav på hur de ska få skydda sig mot yttre hot. Bland dessa hot finns exempelvis kameradrönare som kan användas i spaningssyfte, som fientlig underrättelseinhämtning, eller möjligheten att bära vapen monterade på en drönare.

Under militärövningen Aurora hösten 2017 dök det upp okända drönare. Även i närheten av skyddsobjekt, som obehöriga inte får fotografera av säkerhetsskäl, har drönare synts under de senaste åren.Redan i april i skrev Kamera Bild om en utredningsom föreslog hur man kunde lösa problematiken.

En statlig utredning har under hösten kommit fram till att ett förslag till ökat skydd är att skyddsvakter på kärnkraftsverket ska få skjuta ned drönare som flyger över verken, något somStrålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är positiva till.

Kärnkraftsanläggningen ska kunna skydda sig mot yttre hot enligt den tredje skyddsnivån på den fyrgradiga skalan. Vid hot på den högsta nivån ansvarar polisen för anläggningsskyddet.

Det är redan nu olagligt att flyga närmare än fem kilometer från start och landningbana vid en flygplats och i vissa restriktionsområden.