Europeisk domstol prövar AI-träning med bilder från nätet

AI-bild på en kamera.
AI-bild på en kamera.

Gråzonen för hur upphovsrättsskyddade bilder får användas för träning i generativ AI är nu på gång att prövas.

Vem som äger rätten till bilder skapade med generativ AI har länge varit på tapeten. Anledningen är att flera av de AI-modeller för skapandet av nya bilder genom en textprompt har lärts upp genom upphovsrättsskyddade verk, något som nu ska prövas av europeisk domstol.

Genom så kallad generativ AI har data från internet matats in i AI-motorn som lärts upp på material som är skapat av andra, vilket vissa anser vara felaktigt då företagen bakom modellerna tjänar pengar på andras material.

Exempelvis har nu den tyska fotografen Robert Kneschke stämt organisationen LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network) för upphovsrättsintrång då han anser att den använt hans bilder för att träna LAION:s AI-moduler. LAION å andra sidan anser att de upphovsrättsliga undantag som finns tillåter och möjliggör användningen på det vis som skett.

Kan bana väg för ny lagstiftning

Skapare av upphovsrättsskyddat material har länge velat se ett förhållande till AI och en lagstiftning kring de delar som berör användningen av skyddat material i AI-modeller. Genom Kneschkes stämning tror exempelvis Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, att fallet kommer ge upphov till en rådfrågning av EU-domstolen i målet – något som kan bli vägledande även för Sveriges hållning.

Svenska Tecknare har även varit aktiv i att föra frågan framåt, och uppmanat beslutsfattare i Sverige att reglera hur generativ AI får användas. En motion har lämnats in till riksdagen som tar upp att arbetet inom EU behöver påskyndas för att skydda värdet av det mänskliga skapandet.

– Risken är stor att det konst- och kulturutbud som Sverige stoltserar med försvinner, om inte politikerna värnar det mänskliga skapandet. Här är arbetet i EU avgörande. Sedan återstår det att se hur riksdagen beslutar, skriver Josefine Engström på Svenska Tecknares hemsida.

Här kan du läsa hela motionen.

Adobe och Firefly

Även Adobe har tränat sin generativa AI "Firefly" med bilder, men då genom bilder som laddats upp i deras egna Adobe Stock, något som skapade en del diskussioner när användaravtalen ändrades för att just kunna användas till träning av AI-modeller.

Även om bilderna där är upphovsrättsskyddade så har de som ingår i avtal med Adobe om användandet av tjänsten Adobe Stock gått med på att bilderna får användas för att träna Firefly.

Resultatet blir att Adobe skyddat sig mot stämningar för användning av upphovsrättsskyddat material, med nackdelen att antal bilder för att träna modellen är begränsad, något som märks om man jämför Adobes Firefly mot andra generativa AI-modeller som exempelvis Midjourney – som ger ett mer verklighetstroget resultat än Firefly.