Lag & Upphovsrätt

”Får jag fotografera människor på en badstrand?”

Är det tillåtet att fotografera på en badstrand? Främmande människor. Naken hud. Känslig kombination instämmer nog många i – åtminstone i Sverige.

Sommar, sol och bad. Men är det okej att med kameran dokumentera strandlivet? Kamera & Bild ger dig här svaret på vad du får fotografera.

Kanske är du sugen på att göra en ”Martin Parr” i sommar? Dokumentera livet på stranden medan människor smetar solkräm över sina kroppar, tar ett dopp i det blå eller springer bort till kiosken för att köpa glass – iförda endast bikini eller badshorts.

Skulle det gå? ”Gatufotografera” på en badstrand? Är det ens tillåtet?

Främmande människor. Naken hud. Känslig kombination instämmer nog många i – åtminstone i Sverige.

Kanske är du sugen på att göra en ”Martin Parr” i sommar? Dokumentera livet på stranden medan människor smetar solkräm över sina kroppar, tar ett dopp i det blå eller springer bort till kiosken för att köpa glass – iförda endast bikini eller badshorts.

Skulle det gå? ”Gatufotografera” på en badstrand? Är det ens tillåtet?

Främmande människor. Naken hud. Känslig kombination instämmer nog många i – åtminstone i Sverige.

När jag intervjuade gatufotografen Mats Alfredsson berättade han om stränderna på Kap Verde, där han har fotograferat människor som badar, leker, spelar fotboll och visar upp sig.

– Vid ett tillfälle kom det fram en tjej till mig och sa: ”Jag såg att du fotograferade, varför fotograferade du inte mig? Är det något fel på mig?” I Sverige, om du fotograferar på en badstrand, är risken enormt stor att någon ringer polisen, berättade Mats Alfredsson i intervjun.

Det finns kulturella skillnader länder emellan har han konstaterat, och på grund av svenskarnas större krav på integritet väljer han därför att inte fotografera på svenska badstränder.

Trots att det är tillåtet.

Badstränder i Sverige är i de allra flesta fall offentliga platser.

Fritt fram på offentlig plats

Badstränder i Sverige är i de allra flesta fall offentliga platser, åtminstone kommunala badplatser. Och när ett område är en offentlig plats är det också fritt fram för dig att fotografera vad och vem som helst – nästan alltid.

Nu är i och för sig en kommunal strandremsa inte per automatik en offentlig plats, såsom gator och torg, men kommuner bestämmer oftast att så ska vara fallet.

Är det däremot en badplats som ligger på privat mark, även om den är öppen för allmänheten, då kan den som har bestämmanderätten över området ställa vissa krav för att du ska få vistas på platsen. Ett sådant kan vara att du är förbjuden att fotografera. Men om det inte finns några skyltar som tydligt informerar om detta, eller att du på annat sätt blir upplyst om förbudet – då är det förstås svårt för dig att känna till det och det borde vara fritt fram att fotografera.

Jag skriver ”borde” eftersom en privat ägare avgör vad som är tillåtet och sannolikt också snabbt kan ändra förutsättningarna.

Alkohol, hundar och fyrverkerier

Kommuner kan förstås även de ställa krav, vilket de också gör i så kallade lokala ordningsföreskrifter. I sådana kan du till exempel läsa om regler kring alkohol, hundar och fyrverkerier, men inte att det skulle vara förbjudet att fotografera.

På offentlig plats är det tillåtet att fotografera – det är grundprincipen. Och eftersom kommuner jämställer nästan alla sina badplatser med en offentlig plats, är det också fullt möjligt att genomföra ett fotoprojekt à la Martin Parr – även i Sverige.

Oavsett hur kränkande det kan vara att bli fotograferad på en badstrand, är inte lagen om kränkande fotografering tillämplig i en situation som den.

”Smygfotograf” på badstrand greps

Tänker du sätta igång? Eller känner du dig tveksam? Jag skulle definitivt svara ja på det senare. Att till exempel bege sig till Ribersborgsstranden i Malmö för att utöva gatufotografering resulterar med stor sannolikhet i en hel del arga blickar. Trots att det svart på vitt framgår av Malmös ordningsstadga att ”följande områden jämställs med offentlig plats: Ribersborgsstranden, Limhamnsfältet, Sibbarps badpark…” och så vidare.

Men för den 49-årige man som en dag i juli 2017 började fotografera på just Ribersborgsstranden, slutade det med en rubrik i Sydsvenskan: ”Smygfotograf på Ribban gripen”. Folk på stranden hade sett hur mannen fotograferade två kvinnliga badgäster som uppfattades vara okända för honom. Ordningsvakter uppmärksammades på ”situationen” som i sin tur tillkallade polis. 49-åringen greps.

Dramatik på ”Ribban” alltså. ”Det kan röra sig om fler kvinnor som utsatts”, kommenterade polisen.

Höll han på med ett Martin Parr-projekt, 49-åringen? Eller var han en snuskhummer? Om det var det förstnämnda borde han nog ha förfinat sitt sätt att interagera med de andra badgästerna, och då kanske till och med fått kommentarer som: ”Jag såg att du fotograferade, varför fotograferade du inte mig? Är det något fel på mig?”.

Nej, det är högst osannolikt att någon skulle säga så på en svensk badstrand. Kanske till gatufotoproffset Mats Alfredsson, men han avstår som sagt att fotografera badande svenskar. För här ringer vi polisen.

Att befinna sig i ett omklädningsrum, på en toalett eller i ett tält på stranden, då kan det vara fråga om kränkande fotografering om man blir fotograferad i hemlighet utan att ha gett sitt tillstånd.

Kränkande fotografering

49-åringen släpptes efter förhör hos polisen. Då hade de först anmält honom för kränkande fotografering, vilket blev snurrigt. Polisen var ute och simmade i fel lagtext. För oavsett hur kränkande det var för kvinnorna att bli fotograferade av mannen, är inte lagen om kränkande fotografering tillämplig i en situation som denna.

Varför då? Därför att den lagen inte handlar om kränkningar i största allmänhet, utan är väldigt specifik kring vilka situationer den avser: smygfotografering i privata miljöer.

Hade kvinnorna befunnit sig i ett omklädningsrum, på en toalett eller i ett tält på stranden, då hade det kunnat vara fråga om kränkande fotografering. Att i hemlighet och utan tillstånd fotografera någon som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär – det är brottsligt. Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda samtidigt.

Om 49-åringen var en snuskhummer, så är det mycket riktigt ett sådant beteende som lagen om kränkande fotografering vill stoppa. Men då hade det krävts att han hade satt upp en dold kamera eller på annat sätt fotograferat människor i hemlighet, i till exempel ett av omklädningsrummen på stranden. Nu tog han bilder så pass öppet att andra såg det och dessutom befann sig kvinnorna framför linsen på offentlig plats. Inga rätt alls för att det ska kunna kallas för kränkande fotografering enligt lagen. Det enda som stämde var att kvinnorna inte hade gett sitt tillstånd, men ett sådant krävs inte för att få ta bilder på offentlig plats.

När ett område är en offentlig plats är det också fritt fram för dig att fotografera vad och vem som helst – nästan alltid.

Förde upp en mobilkamera under kjolen

Är det med andra ord tillåtet att smyga omkring med en kamera och fotografera mer eller mindre avklädda personer på en offentlig badstrand? Ja, så länge ”smygandet” och ”fotograferandet” inte går över gränsen för ofredande.

En handling som kränker en persons sexuella integritet är straffbar, men i regel innebär det ett krav på kroppslig beröring – att man handgripligen antastar.

För mannen som i en rulltrappa 2015 förde upp en mobilkamera under en kvinnas kjol, ansågs det vara tillräckligt mycket ”kroppskontakt” för att bli dömd av Högsta domstolen. De menade att även om inte någon beröring hade ägt rum var handlingen straffbar, eftersom mannen hade fört upp sin mobilkamera mycket nära kvinnans underliv. Men om mannen hade fotograferat under kjolen på lite längre avstånd hade han inte kunnat dömas för sexuellt ofredande, framhöll Högsta domstolen i sin dom.

Det är inte tillåtet att använda en bild från strandfotograferingen i till exempel marknadsföringen av en solkräm, om bildens innehåll pekar ut en viss person.

Olaga integritetsintrång

Tillbaka till badstranden, till människorna som lapar sol. Även om det är tillåtet för dig att fotografera på en offentlig plats kan bilderna i ett senare skede skapa problem för dig om du publicerar dem.

Olaga integritetsintrång är en lag att ha koll på, eftersom den handlar om spridning av integritetskänsliga uppgifter. Nakenbilder räknas hit. ”Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på någons helt eller delvis nakna kropp döms för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år” står det i lagen.

På en badstrand är det ju precis vad människor är: delvis nakna. Betyder det att du begår ett brott om du publicerar en sådan bild på till exempel Instagram?

Nej, det räcker inte för att publiceringen ska vara olaglig. Dina avsikter spelar roll.

En passus i lagen förtydligar hur den ska tolkas: ”om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör”. Du måste alltså medvetet vilja skada personen du har fotograferat genom att till exempel lägga ut en nakenbild av hen på Instagram.

Spridning av bilder som kan kopplas till någons sexualliv och hälsotillstånd är sådant som också ingår i olaga integritetsintrång, även bilder där någon befinner sig i en mycket utsatt situation.

För 17-åringen som en nyårsafton berusad hängde med huvudet över en toalettstol, var det den utsatta situationen som kom i fråga när Högsta domstolen ifjol dömde fotografen för olaga integritetsintrång. Bilden hade publicerats på Instagram för omkring 500 följare, tillsammans med en nedsättande kommentar. Det framgick även tydligt vem 17-åringen var, eftersom identiteten kopplades via en ”tagg” i bilden. En konflikt kring betalningen för ”drickan” ska ha varit skälet till att den dömde publicerade bilden – 17-åringen hade inte bidragit till alkoholkassan.

Uppsåt att vilja skada

För att en bildpublicering ska vara olaga integritetsintrång krävs det alltså ett uppsåt att vilja skada i kombination med att de integritetskänsliga uppgifterna offentliggörs. En bild av en halvnaken badgäst går därför bra att publicera på sociala medier så länge det inte är fråga om att vilja skada personen på bilden. Sett ur perspektivet av HD-domen kring ”toalettbilden” tycks nedsättande kommentarer samt kopplingar till specifika personer, vara ”ingredienser” som styrker avsikten att vilja skada.

Att dokumentera livet på stranden – går det? Vad händer när du tar fram kameran bland alla badgäster? I Sverige har det hänt att polisen har tillkallats.

Godkännande krävs för kommersiell reklam

Till sist bränner jag av ytterligare två saker att ha i åtanke: reklam och GDPR.

Reklam först: Det är inte tillåtet att använda en bild från strandfotograferingen i till exempel marknadsföringen av en solkräm, om bildens innehåll pekar ut en viss person. Näringsidkaren måste få ett godkännande från badgästen innan bilden kan användas i kommersiell reklam. I sådana sammanhang äger vi alla rätten till våra ansikten, och rätten att bestämma om vi vill figurera i solkrämsreklam.

Gott om undantag i GDPR

Slutligen GDPR: EU-lagen som styr över hur personuppgifter får hanteras, och där bilder inkluderas i begreppet personuppgift. När lagen introducerades 2018 tycktes många tro att det alltid krävdes ett samtycke innan man fotograferade en person, men så är det inte. Det finns gott om undantag i GDPR.

Bland annat undantas lagar kring yttrande- och informationsfrihet. I Sverige innebär det att all behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) faller utanför GDPR. Men även behandling av personuppgifter som sker utan koppling till TF och YGL undantas om ditt syfte är journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

För dig som gatufotograferar på badstranden, är det ordet ”konstnärligt” du ska ta fasta på. Så länge du ägnar dig åt detta, är GDPR inget du behöver anpassa dig till när du sedan vill publicera dina bildresultat på till exempel sociala medier.

När jag frågade Thomas Riesler, jurist på Svenska Fotografers Förbund, om gatufotografering kan anses ingå i det konstnärliga undantaget, fick jag svaret:

– Det skulle jag nog säga. För jag vet inte var man annars skulle lägga in det.

Upp till dig att undersöka

Jag inledde den här texten med några frågeställningar:

Skulle det gå? ”Gatufotografera” på en badstrand? Är det ens tillåtet?

Den sistnämnda hoppas jag att du har fått lite klarhet kring. De övriga är upp till dig att undersöka svaren på. Men förbered dig på problem. Risken att någon ringer polisen är överhängande.