https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/far-jag-fotografera-vid-en-olycksplats
548341
Lag & Upphovsrätt
sant
Lag & UpphovsrättPlus

”Får jag fotografera vid en olycksplats?”

● BILDSPEL 2018 kom en ny lag som vissa tolkade som att det nu finns ett fotoförbud vid olyckor, men det stämmer inte. Lagen handlar om hur bilder sprids.

Totalbetyg

När en olycka inträffar är det inte ovanligt att folk runtomkring fotograferar. Men är det tillåtet att ta bilder av en sådan situation? Kamera & Bild ger dig här svaret på vad du får göra.

Räddningsarbetet pågick för fullt. Folk i området uppfattade dramatiken och strömmade till platsen. Flera av dem hade säkert redan deltagit i den omfattande sökinsatsen, där en femårig pojke hade försvunnit från ett HVB-hem. Nu låg han livlös vid Uvån i Hagfors, efter att ha hittats drunknad. Medan räddningstjänsten utförde hjärt- och lungräddning var det flera i folksamlingen som plockade fram sina mobiler – för att ta bilder. Polisen reagerade starkt på detta.

gr:rror validating access token: Sessi