https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/saga-berlin-fallet-provas-i-hogsta-domstolen
547022
Lag & Upphovsrätt
Lag & Upphovsrätt

Saga Berlin-fallet prövas i Högsta domstolen

Saga Berlins konstverk var en utomhusbassäng som sprejmålades med färg. Tillblivelsen av verket dokumenterades även i bild, både som film och med stillbilder.

Totalbetyg

Fotografen och konstnären Saga Berlin sprejmålade en utomhusbassäng och dömdes till skadeståndskrav på drygt 280000 kronor. Efter tingsrätten och hovrätten har Saga Berlin nu fått prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Saga Berlins konstverk var en utomhusbassäng som sprejmålades med färg. Tillblivelsen av verket dokumenterades även i bild, både som film och med stillbilder. Detta hände 2016 i en bassäng i Hägersten i Stockholm, och var en del av hennes projekt ”Uppfinn nått eller dö”.

2018 dömdes Saga Berlin i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för grov skadegörelse med ett skadeståndskrav till Stockholms Stad på drygt 280000 kronor. Hon medgav att hon hade sprejmålat bassängen, men ansåg inte att det var skadegörelse eftersom hon inte hade uppsåt att förstöra. Enligt henne var även en saneringsfirma vidtalad redan innan verket skapades.

”Återställandet av platsen är en viktig del av verket, som liksom den buddhistiska mandalan handlar om alltings förgänglighet. Det är också ett verk som handlar om deltagande, om den offentliga platsen och om vem som egentligen får synas där”, skriver hon på sin hemsida med sitt alias Niceguzz.

Hon skriver även: ”jag har hela tiden haft en öppen dialog med staden för att ta på mig kostnaden för borttagandet”. 

Fick ingen huvudförhandling

Domen överklagades till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Men det gjordes utan att en ny huvudförhandling hölls, vilket nu är den huvudsakliga frågan som Högsta domstolen ska avgöra. De har gett Saga Berlin prövningstillstånd efter att hon i sin överklagan pekat på just detta. Det här rapporterar Dagens juridik.

Men även andra aspekter av det här fallet kan komma att prövas i Högsta domstolen.

– Beroende på vad man kommer fram till i den här prövningen så kan det leda till prövningstillstånd i andra delar av målet. Till exempel vad gäller skadeståndet och påföljden, säger Fredrik Blommé, justitiesekreterare på Högsta domstolen, till SVT.

Även ansvarsfrågan kan komma att prövas menar han, eftersom den inte har vunnit laga kraft ännu.

167315513313063_2928588083852445