https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/tullverket-granskas-laddade-upp-bilder-i-en-molntjanst
547307
Lag & Upphovsrätt
falskt
Lag & Upphovsrätt

Tullverket granskas – laddade upp bilder i en molntjänst

Personal på Tullverket har använt sig av en mobilapp i arbetet, där bilder har laddats upp i en molntjänst. Eftersom bilder kan vara personuppgifter kan handlingen strida mot GDPR.

Totalbetyg

Med en mobilapp har personal på Tullverket laddat upp bilder i en molntjänst. Datainspektionen granskar nu händelsen, eftersom bilderna kan innebära att personuppgifter har spridits utanför verket.

En personuppgiftsincident på Tullverket har rapporterats till Datainspektionen, som nu inleder en granskning. Personal på Tullverket har använt sig av en mobilapp i arbetet, där bilder har laddats upp i en molntjänst. Eftersom bilder kan vara personuppgifter kan handlingen strida mot GDPR, då materialet har spritts utanför Tullverket.

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg som leder Datainspektionens granskning.

 

Vilken app det handlar om och huruvida den har varit godkänd för personalen att använda, vill inte Datainspektionen svara på enligt Computer Sweden.

I granskningen kommer Datainspektionen även att titta närmare på vad som reglerar hur Tullverkets personal får använda mobiltelefoner och vilka åtgärder som vidtagits efter incidenten för att något liknande inte ska inträffa igen.

167315513313063_3319530274758222