Bransch

Stöd för enskilda firmor föreslås förlängas – ansökan öppen nu

Krisstödet föreslås förlängas med ytterligare en tremånadersperiod, samtidigt som man idag öppnar ansökan för stödet för perioderna mars till juli.

Kamera Bild har tidigare rapporterat omdet nya krispaketetsomger ett stöd på totalt 5 miljarder kronor till drabbade företagare på grund av coronakrisen. Nu ska stödet utökas med ytterligare en period för enskilda näringsidkare.

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att man föreslår en förlängning av detta stöd till enskilda näringsidkare så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd.

Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen, vars period har ett krav på att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019.Den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden.

Ansökan för mars–juli öppen nu

Det tidigare, första stödet där näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin är nu öppet för ansökan. Stödet träder i kraft den 9 november 2020 och ansökningsperioden öppnar idag 10 november 2020. Ansökanska ha inkommit till Boverkets e-tjänst senast den 31 januari 2021.

Boverket har tagit fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet, och är även de som betalar ut beviljat stöd.Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Detta krävs

Så här skriver Länsstyrelsen på sin hemsida om kraven för att kunna få stödet:

"En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ytterligare en förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för …

… mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

… maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

… juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

… samt det nya förslaget om detta beslutas, med utökad stödperiod om nettoomsättningen för augusti – oktober 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Enskilda näringsidkare, så som fotografer med enskild firma, kan alltså få stöd på totalt 192 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor och augusti – oktober 72 000 kronor.

I vår artikelFem miljarder i stöd till drabbade med enskild firma kan du läsa mer om vilka krav som behöver uppfyllas för att få stöd.