Fotonyhet

Studie visar: AI kan identifiera fotografen bakom en bild

En studie visar att AI kan användas till att identifiera fotografen bakom en bild.

Artificiell intelligens kan visa vem som är fotografen bakom en bild. Det framgår av en dansk-finsk studie, där forskare har analyserat bilder från andra världskriget.

Att artificiell intelligens kan användas för att analysera bilder och även förändra dess utseende, har vi blivit allt mer bekanta med. Inte minst ser vi detta i nya Photoshop. Nu visar en studie att AI även kan användas till att identifiera fotografen bakom en bild, något som Sveriges Radio rapporterar om.

Forskare har utgått från ett stort antal historiska bilder från andra världskriget som de sedan har låtit AI analysera. Bilderna i studien är fotograferade av 23 välkända finska fotografer och AI-verktyget kunde med 20 till 70 procents noggrannhet känna igen och identifiera fotografen bakom en viss bild.

Bild från studien. Exempel på fotografier med olika utsnitt, och hur AI upptäcker detta samt olika föremål i bilderna.
Bild från studien. Visualisering av fotografiska likheter med en så kallad t-SNE-algoritm.

Hur väl AI-verktyget lyckades berodde på hur utmärkande stil en viss fotograf har, då det är bildens innehåll, utsnitt och andra kännetecken som ligger till grund för analysen.

Forskarna menar att den här metoden kan vara användbar för samhälls- och krigsrelaterad forskning. Studien har titeln ”Machine Learning Based Analysis of Finnish World War II Photographers” och är författad av K. Chumachenko, A. Männistö, A. Iosifidis och J. Raitoharju.