https://www.kamerabild.se/artiklar/kronikor/calle-rosenqvist-en-svartvit-grazon
546708
Krönikor
Krönika

Calle Rosenqvist: "En svartvit gråzon"

Svart på vitt. Eller är det vitt på svart? Svaret beror så klart på bakgrunden. Fast menar jag då bildens eller det vita papprets bakgrund? Trots ett enkelt påstående påvisar frågan flera nivåer av problematik. Om man inte är helt onyanserad, så klart.
[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/emma_v4a7931_bw.jpg?itok=aY3SXXlY', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/emma_v4a7931_bw.jpg?itok=aY3SXXlY', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/emma_v4a7931_bw.jpg', w: 2000, h: 1333, title: 'Svart på vitt. Eller är det vitt på svart? Svaret beror så klart på bakgrunden. Fast menar jag då bildens eller det vita papprets bakgrund? Trots ett enkelt påstående påvisar frågan flera nivåer av problematik. Om man inte är helt onyanserad, så klart. ' },]

Totalbetyg

Hur definierar vi egentligen begreppet "sanning" inom fotografin? Calle Rosenqvist resonerar kring begreppen absolutism och relativism.

Egentligen är det kört från början. Det här med perception och upplevelse, alltså. Inom vetenskapen försöker forskare att stävja »det verkliga« genom att förklara det med empiriska data som bevisar att något faktiskt är som det ser ut att vara. Ibland går det också att bevisa att något inte kan vara på ett visst sätt.

Men det som är så intressant med många vetenskaper är att de, per automatik, också har med den lilla asterisken i det den kommer fram till inom det vi kallar för resultat: att »något ser ut att«, »något verkar«, och »det är sannolikt att«, för att nämna några uttryck. Asterisken bevarar dörren öppen – något kan – trots alla bevis – vara en felupplevd verklighet.

Lösningen på problemet blev den filosofiska ståndpunkten relativism, som menar att en sanning måste vara relativ. Relativ kulturen, relativ dagens ideologier eller teorier. På så vis kopplas alla »sanningar« till det begränsade perspektivet vi skådar något ifrån.

Motsatsen blir då absolutismen, den filosofiska lära som menar att det faktiskt finns en objektiv sanning, något som stämmer för alla överallt.

Dessa delar går att föra över på fotografering. Å ena sidan beskär vi bilden relativt omvärlden redan när vi tar den, vi tar bort information och väljer själva innehållet. Å andra sidan upplevs en bild som absolut när den når betraktaren som tittar på den, oavsett hur fotografen agerade relativt sin omgivning när bilden togs.

Det vi ser upplever vi. Men alla upplever saker olika. Hur beror på våra erfarenheter som vi relaterar till. Det hela blir åter igen relativt. Så – vad är det egentligen som gäller? Går det ens att säga vad som gäller? 

Är en svartvit bild mer verklig för en person som saknar färgseende?

Är en svartvit bild absolut overklig då världen sprakar i färger enligt våra ögon?

Innebär detta att en svartvit bild också befinner sig i en gråzon för vad som är äkta eller inte?

Och – kan en dokumentär bild verkligen vara manipulerad – så som den får vara i den internationella fototävlingen Sony World Photography som Kamera & Bild nyligen rapporterat om – och fortfarande betraktas som dokumentär?

0#5#Artiklar om bildmanipulation

Diskussionen om bildmanipulation är i full gång igen i fotosverige – läs mer om detta snåriga område i en krönika signerad Johan Wessel, samt i nysläppta magasinet Kamera & Bild #7-8/2019 där vi intervjuat Sonja Hesslow kring hennes magiska montage, samt förklarar hur man gör montage i Photoshop.

Vad tycker du?

Vad tycker du om bildmanipulation?

Resultatvisning: 
0
546709
167315513313063_2532132636831327