https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/ny-lag-kan-f-rsv-ra-f-r-fotografer
485108
Fotografer
Fotografer

Ny lag kan försvåra för fotografer

Totalbetyg

Ett nytt lagförslag som kan komma att träda i kraft i juli nästa år kan innebära en del förändringar för alla som gillar att fotografera i Sverige. Vi pratade med Mia Karlsvärd som bland annat arbetar med att informera fotografer om det nya lagförslaget.

Mia Karlsvärd, pressfotograf och vice ordförande i Pressfotografernas klubb beskriver kortfattat kontentan av den nya lagen.- Det innebär i princip att det blir lättare för människor som hamnar på bild ute på allmän plats att polisanmäla en fotograf.

Mia har varit med i flera debatter och samarbetat med Svenska Journalistförbundet för att upplysa fotografer och journalister om det nya lagförslaget. I grundutförandet innebär lagförslaget att det blir förbjudet att utan tillstånd fotografera människor i utrymmen som kan anses vara privata, till exempel bostad, toalett, duschrum och så vidare. Det är egentligen inte här den stora svårigheten ligger utan snarare i det förslag om att dessa bestämmelser även ska gälla även på offentlig plats om bildupptagningen kan upplevas som dold, närgången eller påträngande.

Det betyder att så fort en människa upplever att en fotograf inkräktar på hans eller hennes integritet kan den personen polisanmäla fotografen. I förlängningen innebär det att fotografer kan komma att censurera sig själva och kanske välja att inte ta en bild på grund av risk för polisanmälan. Den stora faran är om vi slutar att fotografera det som händer i samhället, om den dokumentära fotografin tvingas ta ett steg tillbaka.

- En sådan här lag gör att vi riskerar att samhället blir mer stängt. Vi har det väldigt bra i Sverige idag och det är ett fåtal som utnyttjar den frihet som det ges utrymme för i lagen idag. Det måste finnas bättre sätt att komma åt dem En jurist jag diskuterade frågan med förklarade att det idag handlar om en handfull fall per år där en dylik lag skulle göra någon nytta, säger hon.

Mia tycker att lagen är luddigt formulerad och att man inte kan kräva att alla som äger en kamera ska kunna den utantill och veta vad som gäller. Hon tycker att alla borde sätta sig in i och motsätta sig förslaget. Om lagförslaget går igenom kommer sannolikt polisen att få många anmälningar att hantera då Sverige är ett land där kameratätheten är hög och många gillar att fotografera.

Liknelser med hur det är för fotografer i Storbritannien kan göras, där är det hårdare terrorlagstiftningar som gör det svårt för både hobbyfotografer och yrkesverksamma. Så vill inte Mia Karlsvärd att det ska bli i Sverige.

- Istället för lagstifningar borde vi ha en starkare kännedom om fotoetik och etik i allmänhet, kanske göra det till ett skolämne. Det skulle kunna förhindra många problem inom det här området, menar hon.

Om den nya lagen antas kommer den att träda i kraft den första juli nästa år. Straffet om man döms kommer att vara böter eller högst ett års fängelse.