https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/nu-pr-vas-kameradr-nare-av-h-gsta-instans
544880
Foto
Fotonyhet

Nu prövas kameradrönare av högsta instans

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/dronare.jpg?itok=TIB7lPvI', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/dronare.jpg?itok=TIB7lPvI', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/dronare.jpg', w: 1341, h: 800, title: ' ' },]

Totalbetyg

Frågan om kameradrönare tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen kommer att få betydelse som prejudikat, och därför avgörande för om nyttjandet av en kameradrönare är att anse som övervakning.

Turerna kring kameradrönare har varit många under de senaste åren, vilket vi rapporterat om här på Kamera & Bild. Senast i december skrev vi om att Kammarrätten ansåg att en kameradrönare räknas som en övervakningskamera och att det därför krävs tillstånd från länsstyrelsen för just övervakning. 

Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu gett sitt prövningstillstånd. De ska därför ta ställning till om en kamera monterad på ett obemannat luftfartyg är en övervakningskamera enligt paragraf 2 i kameraövervakningslagen. 

Domen blir vägledande

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att få betydelse som prejudikat, det vill säga att domen blir vägledande för hur andra likande fall ska bedömas.

Om de likställer en kameradrönare med övervakning innebär det att fotografering och filmning med en drönare på allmän plats kommer att kräva tillstånd från länsstyrelsen. För att få ett sådant godkännande krävs det att ”övervakningen” är till samhällsnytta och att risken för integritetsintrång är försumbar.