programvara

Meta har utvecklat egna AI-bildgeneratorn CM3Leon

Facebooks ägare Meta meddelar nu att man utvecklat CM3Leon, en energieffektiv AI-modell för text-till-bild och vice versa.

AI, generativ AI, promptografering och bilder skapade ur text är något som snabbt tagit över både mediaflöden och sociala medier. Genom att skriva en text kan bilder genereras, en funktionalitet som används av bland annat Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion och DALL-E.

Nu har även Facebooks ägare Meta gett sig in i AI-skapandet av bilder genom sin egenutvecklade modell CM3Leon (uttalas "chameleon"). Fördelarna ska enligt Metas pressrelease vara att algoritmerna kräver mindre datorkraft och färre data att tränas på, jämfört med övriga modeller.

CM3Leon använder en modell som heter "attention" där relevansen av data som den matas in med värderas, något som ska göra det snabbare att träna modellen. En fråga som uppstår då är hur den tränas, och enligt Facebook själva ska det inte vara med bilder från Shutterstock.

Modellen kan även beskriva en bild, något som Meta exemplifierar med en hund:

Under Stockholms Fotodag tidigare i mars höll vi även enpaneldiskussiontillsammans med naturfotografen Magnus Winbjörk, porträttfotografen Therese Asplund och pressfotografen Alexander Mahmoud, där vi diskuterade AI bilder samtidigt som vi visade hur Adobe Firefly Beta fungerade.

"Promptograferad" bild med texten "a vintage camera in the woods with a lot of moss".

Om du missade denna kan du se den 35 minuter långa diskussionen högst upp i artikeln.