debatt

SFF: ”Ingen tar ansvar för bevarandet av svensk fotografi”

Svenska Fotografers Förbunds ordförande Paulina Holmgren skriver ett öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand.

I ett öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand efterfrågar Svenska Fotografers Förbund en nationell strategi för hur svensk fotografi ska omhändertas. SFF vill att Sverige bland annat tittar på Frankrike som har ett fotografiskt parlament inrättat direkt under Kulturdepartementet.

En debatt pågår just nu om hur svensk fotografi ska bevaras, som en del av vårt gemensamma kulturarv. Det började med att riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) i höstas ställde en skriftlig fråga till kulturminister Parisa Liljestrand (M), om att ta ett nationellt ansvar för fotografi.

Parisa Liljestrand svarade bland annat: ”Fotografi som konstform och kulturarv finns representerad på många statliga såväl som icke statliga museer i Sverige.”

Hon skrev att Moderna Museet ”har i uppgift att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Fotografi utgör en naturlig del av verksamheten.”

Dessutom framhöll Parisa Liljestrand att fotografi samlas och tillgängliggörs på till exempel Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet, och genom såväl privata som regionala initiativ.

”Just blandningen mellan privata och offentliga aktörer ser jag som en styrka och som en viktig förutsättning för fotokonstens möjligheter till utveckling och oberoende”, skrev hon.

”Felaktigheter”

Men Svenska Fotografers Förbund har reagerat på kulturministerns svar, och tycker att hon duckar ansvaret. I ett öppet brev skriver nu SFF:s ordförande Paulina Holmgren att ”svaret innehåller både missuppfattningar och felaktigheter”.

”Du nämner både Moderna Museets och Nationalmuseums ansvar men de samlar inte in fotografers livsverk utan oftast endast enstaka fotografiska verk. De saknar även ett formellt nationellt uppdrag och plan för insamling eller bevarande av fotografi. Detsamma gäller Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet”, skriver Paulina Holmgren i sitt öppna brev till kulturministern.

Holmgren fortsätter sin text med: ”Du framhåller att alla privata och regionala initiativ som tas på fotografins område är av godo och bidrar till att stärka fotografin. Här menar vi precis tvärtom. Det är spridningen och blandningen av privata, regionala och kommunala initiativ som gör att många livsverk och stora konstnärskap går förlorade. Just detta som du hyllar som en förutsättning tar bort möjligheten till överblick.”

Lyfter fram Frankrike och Norge

SFF vill att det tillsätts en statlig utredning för bevarandet av svensk fotografi. Och då tycker de att Sverige ska lära av Frankrike och Norge som enligt SFF har ”visat att det går att lösa problematiken kring ansvaret”. I Frankrike har ett fotografiskt parlament inrättats direkt under Kulturdepartementet och i Norge finns ett centralt strategiskt forum med fyra institutioner som delar på ansvaret.

Här kan du läsa SFF:s öppna brev av ordförande Paulina Holmgren.

Här kan du läsa kulturministerns svar på Lars Mejern Larssons (S) skriftliga fråga.