https://www.kamerabild.se/grand-prix/etappvinnare/vinnarna-i-grand-prix-etapp-2-3
548874
Etappvinnare
falskt
Etappvinnare

Vinnarna i Grand Prix etapp 2

● BILDSPEL Guld: Anna Lindgren, J-A-O

Totalbetyg

Domaren har sagt sitt och här är de vinnande bilderna i den andra etappen av Grand Prix 2022.

Aktuell ställning – etapp 2

Grand Prix 2022 etapp 2 – Tema: Konstnärligt

Domare: Lisalove Bäckman

Lisalove Bäckman, fotokonstnär.

Årets andra etapp av läsartävlingen Grand Prix bedömdes av fotokonstnären Lisalove Bäckman, utifrån temat »konstnärligt«.

 

Hade du någon speciell taktik när du gjorde din bedömning?

– Först skummade jag väldigt översiktligt igenom materialet för att få en hum om innehållet. Sedan gick jag igenom bild för bild och sorterade ut ett första urval om drygt 40 bilder som på något vis utmärkte sig. Därefter gallrade jag ned till ungefär hälften för att mer noggrant börja känna på och analysera bidragen.

 

Hur tycker du läsarna lyckades med att förhålla sig till temat »konstnärligt«?

– Det är ett brett tema och öppet för tolkningar och vitt skilda uttryck. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och blev glad att se flera kreativa inslag och experimentlusta bland bidragen, likväl som mer nedskalade och genomtänkta bildrutor.

 

Har du några tips på vad läsarna bör tänka på för att skapa bättre bilder?

– Det är givetvis subjektivt vad en bra bild är. Jag fann att många av läsarna visade prov på experimentlusta och att utforska tekniker som står till buds – vilket är toppen för att skapa intressanta bilder. I den konstnärliga genren tänker jag att det är viktigt att hitta sitt uttryckssätt och lita till sin egen berättarröst. Ett tips är att stanna upp och ställa sig frågor under processen för att kunna göra medvetna val och justeringar. Det är lärorikt och kan öka chansen att nå ett slutresultat som stämmer överens med den vision som fanns på förhand. Ett annat enkelt tips är att beskära noggrannare, det fanns bilder som placerat sig högre om de beskurits mer omsorgsfullt.

 

Var segerbilden given på en gång, eller var den svår att välja?

– Det var svårt att först välja ut topp sex och sedan också rangordna dessa. Efter att jag snurrat runt bland ett rätt spretigt urval om ett tiotal bilder så landade jag mer och mer i bilder som bar på en berättelse eller väckte nyfikenhet hos mig. Segerbilden var en av de som fångade mitt intresse vid första anblicken.

 

Var det roligt att vara domare? Skulle du göra det igen?

– Det är givande att ta del av andras bilder och intressant att se bredden inom en genre, hur olika ett tema kan ­tolkas av såväl den som gjort bilden som av betraktaren. Det är nyttigt att formulera sig kring bilder och fundera över vad det är som attraherar en. Glädjer mig åt den ­skaparglöd som finns och betraktar gärna bilder på detta sätt igen.

 

 

Var med och tävla i Grand Prix 2022!

Aktuell ställning – etapp 2