https://www.kamerabild.se/nyheter/bransch/svarare-att-reparera-kameror-under-coronakrisen
547142
Bransch
falskt
Branschnyhet

Svårare att reparera kameror under coronakrisen

Totalbetyg

Nikonfotografer baserade i USA kommer få svårt att reparera sina kameror den närmaste tiden på grund av coronakrisen. I Sverige går man dock inte lika långt som i USA, men kapaciteten för att hantera reparationer har trots detta gått ner.

För att förhindra smittspridningen i länder som drabbas hårt av coronaviruset kommer nu allt fler drastiska åtgärder. I USA har Nikon gått ut med att man, för att följa de uppmaningar och restriktioner som finns där, kommer att stänga sina servicecenter. Det här gör att inga Nikonkameror kommer att repareras eller servas i USA den närmsta framtiden. 

I Sverige har man inte gått lika långt som att stänga ner servicecentren helt. Men man meddelar på sin hemsida att många kommer att arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Det här gör att kapaciteten att hantera reparationer minskar. 

Nikon Sverige uppmanar därför sina kunder att inte skicka in kameror för reparation eller service om det inte är aboslut nödvändigt. 

 

167315513313063_3101839686527283