Annons

Lag & Upphovsrätt

Drönarfoto okej från och med i dag

Från och med i dag är det tillåtet för privatpersoner och företag att använda drönare med kamera utan tillstånd. Här kan du läsa vilka regler som gäller nu.

Den 20 juni skrev vi om att riksdagen beslutat om att låta privatpersoner och företag få använda drönare med kameror – utan tillstånd.

Detta innebär att tidigare krav på tillstånd inte längre behövs, utom för vissa områden. Fortfarande finns gällande regler för hur du får använda och sprida ditt material.

Då behöver du tillstånd

Transportstyrelsen nämner några områden som kräver tillstånd för att du ska få flyga med din drönare:

– När du tjänar pengar på din flygningeller flyger på uppdrag måste du ha tillstånd för detta från Transportstyrelsen (uppdrag, forskning och utprovning).

– I närheten av flygplatserkrävs tillstånd för att få flyga inom en så kallad kontrollzon. Flygtrafik har flera gånger fått stängas av för att drönare flugits inom kontrollzonen, vilket utsätter flyget för stora risker.

– I restriktionsområdenkrävs tillstånd för flygning, exempelvis över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker.

– All flygning utom synhållkräver tillstånd från Transportstyrelsen.

Kartan ovan är ettutdrag från en specialgjord kartaför flygare av obemannade luftfartyg,”Remotely Piloted Aircraft Systems” (RPAS)men även benämntUAS, UAV, drönare, drones.

Kartan är tänkt att underlätta för var man kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan beskriver var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR, kontrollzon samt TIZ, trafikinformationszon), inte eventuell annan luft som kan påverka lämpligheten.

Tillståndskrav vid publicering och spridning av flygfoto

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information.

Med geografisk information avses”Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbotten",exempelvis exempelvis laserskannade data, film, registreringar från värmekamera, radardata.

– Om en uppdragsgivareger en flygfotograf i uppgift att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.

– Om däremot flygfotografenfotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.

Allmäna råd och regler för drönare

Förutom tillstånden ovan har Transportstyrelsen även satt samman en del råd och regler för dig som använder kameradrönare:

– Flyg alltid så att du ser din drönare.Flyg intehögre än 120 m eller längre bort än 500 m från dig.

– En drönare låter och kan störa andra människor.Flyg där du inte stör någon och sprid bara fotografier på de som själva valt att bli fotograferade.

– Se till att ha ett ordentligt avstånd,och flyg aldrig över folkmassor i till exempel parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.