https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/kvinnliga-fotografer-tj-nar-24-procent-mindre-n-manliga
545313
Fotografer
Fotografer

Kvinnliga fotografer tjänar 24 procent mindre än manliga

[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/fotograf_1.jpg?itok=cZSz-jX4', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/fotograf_1.jpg?itok=cZSz-jX4', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/fotograf_1.jpg', w: 2000, h: 1447, title: ' ' },]

Totalbetyg

En ny studie visar att kvinnliga fotografer tjänar i snitt 25 procent mindre än övriga befolkningen. Undersökningen visar också att trots att de kvinnliga fotograferna blir allt fler, så ligger de efter i löneutvecklingen – 24 procent efter männen.

Undersökningen är gjord av konstnärsnämnden som undersökt människor med konstnärliga yrkens demografi, lön och sociala situation. 

Enligt undersökningen har löneutvecklingen för befolkningen i övrigt legat på +18 procent under de senaste tio åren medan konstnärslönerna endast stigit med fyra procent. Jämför man årslönerna mellan konstnärer och övriga befolkningen är medianlönen för en konstnär ungefär 25 procent lägre än för övriga. Om man jämför konstnärer med högskoleutbildning med andra grupper med högskoleutbildningar är skillnaderna 35 procent. 

På flera punkter urskiljer sig fotograferna i den här undersökningen. Det är bland annat den grupp där störst andel driver enskild firma istället för aktiebolag. De får också en mindre andel arbetsmarknadsstöd (fyra procent jämfört med åtta procent hos den övriga befolkningen). 

I ett uttalande säger Anki Almqvist, ordförande för Svenska fotografers förbund, att hon gärna skulle se att reglerna för aktiebolag ändras så att det blev lättare för fotografer och andra bildkonstnärer att använda sig av den bolagsformen istället. Då skulle nämligen SGI-reglerna gälla även för fotograferna (SGI står för sjukpenninggrundande inkomst). Detta skulle göra det enklare för fotografer att sjukskriva sig, något som undersökningen visar att fotografer gör i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt, oftast beroende på att de då förlorar sin inkomst. 

En annan punkt där fotograferna är utmärkande i undersökningen är löneskillnaderna mellan könen. Här visar undersökningen att de kvinnliga fotografernas lön är 24 procent mindre än lönen hos de manliga fotograferna, trots att andelen kvinnliga fotografer blir allt fler.