GENERATIV AI

Generative AI by iStock – ny bildtjänst av Getty Images

AI-genererad landskapsbild.

Getty Images ger sig in i AI-hypen och skapar nu en egen bildtjänst, tränad på deras egna licensierade bilder.

Stockfoto-byrån Getty Images har nu släppt en ny bildtjänst för stockbilder – Generative AI by iStock – som bygger på generativ AI. Utvecklingen har skett tillsammans med hård- och mjukvaruföretaget Nvidia som skapat modellen "Picasso" för att i sin tur kunna skapa AI-genererade bilder.

Generative AI by iStock har tränats på Getty Images stora bilddatabas med licensierade bilder, något som gör att alla bildrättigheter finns inom modellen hos Getty. Genom tjänsten hoppas Getty att nå små och medelstora företag som behöver använda sig av stockbilder.

Hanteringen ska ha inbyggda restriktioner för bildinnehållet, vilket innebär att du inte kan skapa en bild på USA:s president, eller en ekorre som ser ut att vara skapad i en stil som efterliknar en känd konstnärs. Anledningen är att modellen inte ska kunna generera eller återskapa verkliga händelser.

Priset kommer att ligga på 15 dollar för 100 textinmatningar (prompter), som i sin tur skapar fyra olika bilder vid varje prompt. Verktyget kommer också innehålla möjlighet att markera en del av bilden och skriva vad som ska ändras i markeringen, och hur, på samma vis som hos Adobe Firefly Image 2.