LAG & UPPHOVSRÄTT

Detta krävs för att få upphovsrätt på AI-genererade bilder 

Är denna AI-skapade bild upphovsrättsskyddad måntro?

Det är inte självklart att din AI-genererade bild blir upphovsrättsskyddad – din bild måste klara vissa krav.

Vad som gäller för AI-bilder och generativ AI och upphovsrätt så finns flera olika ingångar. Många delar behöver prövas för att vi ska kunna kliva ut gråzonen för vad som är lagligt eller inte, något som görs via rättsfall som det med Markus Anderssons "Syndabockar"-verk

För att att fotografiskt verk eller en bild ska bli upphovsrättsskyddat krävs att skapelsen har något som gör det unikt, alltså att det skiljer sig från andra liknande verk och att det ligger en egen idé bakom bilden. 

Eftersom det är just originaliteten och verkshöjden som skapar upphovsrättsskyddet för bilden så är det också den som räknas. Till detta kan man lägga ingredienser som hur avancerad prompt man använt för sina instruktioner, om man efterbehandlat eller arbetat vidare med bilden och hur man gått till väga i processen.

Så här skriver exempelvis Patent- och registreringsverket, PRV:

"För att man ska kunna få upphovsrätt krävs att den som skapat verket är människa, och har kunnat göra fria kreativa val."

Vad som mer ingående menas med fria kreativa val, vad som krävs för att få upphovsrätt över en bild skapad med generativ AI samt hur den får användas, kan du läsa mer om i vår artikel "Upphovsrätt & AI-bilder – så säger lagen om genererade verk".
I artikeln får du även vet hur du kan söka efter bilder som använts för AI-träning och hur du kan blockera kommande AI-modeller från att tränas på just dina bilder.

Problematiken vi nu bemöter med AI och generativ AI när det gäller bilder är bara startskottet för allt fler frågor som måste bemötas, besvaras och utredas. Detta har nu också tagits upp till diskussion i USA där över 200 organisationer och företag som arbetar med AI, bland annat Adobe, Apple, Microsoft, OpenAI, Nvidia och Meta, har anslutit sig till den nya organisationen "US AI Safety Institute Consortium", förkortat AISIC.