https://www.kamerabild.se/nyheter/ingen-fotom-ssa-i-r-flyttas-till-mars-2018
545501
Nyheter
Nyhet

Ingen Fotomässa i år – flyttas till mars 2018

Totalbetyg

Det blir ingen Fotomässa under 2017 – i stället flyttas datumet för nästa Fotomässa fram till den 9–11 mars 2018.

Det har sedan förra mässan diskuterats kring att flytta fram mässan, som ett av flera förslag från referensgruppen med utställningsdeltagare på mässan. Enligt gruppen skulle en förflyttning av mässan från november till mars kunna bli en nytändning för Fotomässan om den ligger under våren i stället för på hösten. 

Nu kom beskedet från Eva Francke, Stockholmsmässans ansvarige för Fotomässan, att så blir fallet. Fotomässan kommer att gå ihop med Vildmarksmässan den 9-11 mars 2018.

– Olika faktorer ligger till grund för beslutet, men främst har det varit ett önskemål från branschen att flytta Fotomässan till våren då suget att fotografera tydligen är större. Vi ser också att ett fotointresse ofta hänger ihop med friluftsintresse, och tror att det kan bli en riktigt bra kombination tillsammans med Vildmarksmässan. Att mässorna även är samtidigt som Allt för sjön, där vi också ser att det finns ett fotointresse bland besökarna, gör att vi nu kan skapa en riktigt bra mässhelg till våren, berättar Eva Francke till Kamera & Bild.

 

Statistik över besökare, Fotomässan 2013–2016: 

  2013 2014 2015 2016
Fredag 31% 33% 33% 30%
Lördag 43% 41% 47% 48%
Söndag 26% 26% 20% 22%
Totalt antal 12 896 12 033 14 000 12 539

Ämnen