Annons

Fotografer

Länsstyrelsens beslut kan vara slutet för drönarfotografering

Ett företag har för första gången ansökt om tillstånd från Länsstyrelsen för att få fotografera från en drönare. Beslutet från Länsstyrelsen kan innebär att flygfotografering med drönare blir omöjligt.

Det är tvåmansföretaget Marknadsting i Gånarp som ansökt om att få använda en flygande drönare för att fotografera till sina reportage. De arbetar bland annat med att göra reportage till olika trädgårdstidningar och för att få en bra överblicksbild har de använt sig av drönare.

–Vi har provat med andra lösningar men inte varit riktigt nöjda med resultatet. Därför är drönaren en perfekt möjlighet för oss att kunna ta bilder på trädgården från ovan. Sen går det att göra lite fräckare tagningar med film, där man åker fram i gångarna, säger en av ägarna Staffan Christensen till tidningen M3. Förutom att de har köpt in dyr utrustning har de även sökt tillstånd från Försvarsmkaten och Transportstyrelsen, vilka båda har gett sitt godkännande till Marknadstings flygfotografering. Men Länsstyrelsen ger alltså inte Staffan tillstånd att använda drönaren för att fotografera. Deras bedömning är:

Drönarens kamera är ”uppsatt”, och kan inte manövreras på plats. Länsstyrelsen menar att den kan användas för personövervakning och därför kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen menar att Staffans utrustning faller inom den ramen, trots att Staffan inte alls har för avsikt att övervaka trädgården, utan att han snarare är där för att dokumentera den.

"Konstigt beslut"

Staffan tycker att Länsstyrelsens beslut är konstigt eftersom de inte alls är intresserade av att övervaka trädgårdarna eller några människor, utan bara att fotografera trädgårdarna de besöker. Kameran är inte stationär, lämnas inte heller utan översyn och styrs hela tiden av Staffan.

Länsstyrelsen förklarar sitt beslut med att integritetsintresset var starkare än övervakningsintresset i det här fallet.Exakt vad det här innebär för drönarfotografering i framtiden är svårt att säga. Marknadsting kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut i Förvaltningsrätten.

Källa