UTSTÄLLNING

Nu öppnar Sune Jonssons "I hästen fanns själ och frändskap"

Märta Olovsson visar upp sitt porträtt.

Nu kan du se flera av Sune Jonssons bilder från det västerbottniska småbrukarsamhället under mitten av 1900-talet i utställningen på Västerbottens museum i Umeå.

Med 25 böcker, ett 20-tal filmer, andra svensk att erhålla Hasselbladspriset och en mängd egna dokumentärfotoprojekt runt om i världen vet de flesta vem Sune Jonsson (1930-2009) är. Nu kan du se hans bilder från det västerbottniska småbrukarsamhället under mitten av 1900-talet i utställningen "I hästen fanns själ och frändskap".

Den gedigna samlingen dokumentärfotografier som Sune lämnade över till Västerbottens museum i Umeå 2002, gjorde det möjligt att tematiskt samla bilder för denna utställning.

"Sida vid sida med människorna i de småbrukarsamhällen som Sune Jonsson dokumenterade under mitten av 1900-talet fanns gårdsdjuren, självklara medlemmar i hushållen. De träder fram både i texter, filmer och fotografier, och människorna vittnar i berättelserna om hårt arbete, men också om kamratskap, respekt och stolthet. Främst möter vi hästar och kor vilka ofta var oumbärliga för den lilla gårdens överlevnad", skriver Västerbottens museum om Sune Jonssons utställning.

I hästen fanns själ och frändskap visas mellan 31 januari och 31 december 2024 på Västerbottens museum i Umeå.