UTSTÄLLning

Nu visas Arven efter Varven på Arbetets Museum i Norrköping

Utställningen visar bilder från Göteborgs varvsepok, varvat med nytagna bilder av fotografen Lena Öritsland.

När varvsindustrin stod på sin topp, mot slutet av 1960-talet, hade de fyra varven Götaverken, Lindholmens varv, Eriksbergs Mekaniska Verkstad och Götaverken Arendal uppemot 15 000 anställda. Idag är samtliga varv nedlagda och utsålda, men minnena och berättelserna lever kvar.

Med egna yrkesskolor, sjukvård och inte minst en omfattande förenings- och fritidsverksamhet, var varven som ett samhälle i samhället. Historien om varven är också berättelsen om industrialismens, fackets och arbetarrörelsens genombrott. Arbetet kunde vara hårt och riskfyllt, men kamratskapet och yrkesstoltheten fick många att stanna under många år. I utställningen får du en inblick i hur arbetslivet kunde vara. Kvinnor och män, arbetare och tjänstemän i en mängd olika yrkeskategorier berättar om både vardagliga och dramatiska minnen från deras yrkesliv.

Sven-Gunnar Karlsson, förman transport Götaverken Arendal 1972–1987
Sirpa Mäkitalo, svetsare Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Götaverken Cityvarvet 1973–1988, 2002–2014

Gamla bilder varvas med nytagana bilder av Lena Öritsland, fotograf, och text och ljud av journalisten Maria Bard.

Utställningen som visas fram till 21 april 2024 är producerad av Sjöfartsmuseet Akvariet, i samverkan med LO och ABF med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond.