lag & upphovsrätt

Snart kan du få använda drönare med kamera vid vildsvinsjakt

"Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften", står det i ett pressmeddelande från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

I en promemoria som skickats in på remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslås det att kameradrönare ska få användas i vissa fall under sökandet efter vildsvin vid jakt.

– Den stora vildsvinsstammen orsakar varje år omfattande skador på bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att en effektiv jakt efter vildsvin kan bedrivas för att minska dessa skador. Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande om det nya förslaget.

I förslaget kan man läsa om att drönare ska få användas för att söka efter vildsvin över mark med jordbruksgrödor eller för yrkesmässig trädgårdsodling, men att de ska användas på så vis att de inte stör viltet. 

Vidare kan man läsa att "drönare som är försedda med kamera kan bidra till att effektivisera jakten efter vildsvin genom att möjligheten att söka efter dem från luften förbättrar förutsättningarna att hitta dem t.ex. i högvuxen gröda. Det bör därför vara möjligt att använda drönare vid jakt efter vildsvin."

I promemorian berör man även problematiken med GDPR och kamerabevakningslagen:

"Om drönaren flyger på så hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera sker ingen personuppgiftsbehandling eller personbevakning. I sådana fall behöver hänsyn varken tas till EU:s dataskyddsförordning eller kamerabevakningslagen. Vilka drönare som skulle kunna bli aktuella att användas för att söka efter vildsvin får avgöras utifrån tillämpliga bestämmelser (se avsnitt 3.3). Den som ska använda kameraförsedd drönare vid vildsvinsjakt måste först försäkra sig om att flygningen är förenlig med dessa bestämmelser. Sannolikt kommer dock sådana drönare som inte kräver tillstånd från Transportstyrelsen att användas i första hand. Det bedöms sammanfattningsvis inte finnas behov av ändringar i bestämmelserna om kamerabevakning eller användning av drönare för att möjliggöra ett ändamålsenligt användande av drönare vid jakt efter vildsvin."

Sista dagen att lämna svar är den 30 september i år. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.