Lag & Upphovsrätt

Kameraövervakning i hemmiljö stör grannar – klagomålen ökar

Privatpersoners övervakningskameror är undantagna från kamerabevakningslagen, så länge de enbart filmar den egna bostaden. Att filma en plats dit allmänheten har tillträde är olagligt.

Allt fler klagomål riktas mot privatpersoners kameraövervakning. Grannar upplever sig vara filmade, vilket inte är tillåtet enligt kamerabevakningslagen. ”Det är olagligt att filma sina grannar”, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen som förra året fick in 274 klagomål om olaglig kameraövervakning.

Att installera kameraövervakning i sitt hem fungerar i dag som ett komplement till lås och larm. Det är tillåtet att göra det, så länge kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde. Privatpersoners kameror är undantagna från kamerabevakningslagen, så länge de enbart filmar den egna bostaden. Men för bevakning utanför den privata sfären krävs det tillstånd.

Datainspektionen som granskar hur bestämmelserna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följs, har fått ta emot allt fler klagomål angående olaglig kameraövervakning. Sedan GDPR infördes i maj 2018 och under resten av det året, fick myndigheten in 81 klagomål. Under 2019 var siffran uppe i 274 klagomål. Det rapporterar SVT.

”Oroväckande utveckling”

En stor del av klagomålen handlar enligt Datainspektionen om personer som upplever sig vara övervakade av sina grannar.

– Det är beklagligt att sådan här olaglig övervakning ökar, där man filmar grannens tomt. Det är en oroväckande utveckling. Det är olagligt att filma sina grannar och kan resultera i sanktionsavgifter på relativt höga belopp, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen, till SVT.

– Alla privatpersoner som vill kamerabevaka sin fastighet måste säkerställa att kameran enbart täcker den egna tomten och inte bevakar grannar eller allmänna platser, förklarar Nils Henckel.

Så säger lagen:

Privatpersoners övervakningskameror är undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, om:

– kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde

– du kamerabevakar i egenskap av privatperson

– bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll.

Att kameraövervaka till exempel garage, förråd och sjöbodar omfattas också av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Det gäller även för privatägda bilar och båtar, så länge kameran endast filmar insidan av fordonet.

Om du däremot som privatperson sprider övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, då omfattas kameran av reglerna i kamerabevakningslagen. Men att i en privatbostad ha en kamera som är kopplad till en larmcentral, innebär inte att du behöver söka något tillstånd.

Tänk även på att det är förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig sin privata miljö, enligt lagen om kränkande fotografering. Därför måste övervakningskameran vara fullt synlig.