Webb-TV

Webbtv: Så tillverkar och testar Hasselblad sitt X-system

I detta klipp får vi följa Hasselblads tillverkning och testning av deras X-system, bland annat deras digitala mellanformatskamera X1D.

I Hasselblads video för produktion av sin X-serie får vi veta mer om de fem steg som produtionen är uppbyggd av. Bland annat en kontroll över de olika delarna, och hur de registreras med serienummer, men även hur delarna sätts samman, hur sensorn kalibreras, hur fokus justeras, hur strömförsörjningen kopplas in och testat, samt undersökning av brus och prestanda.

Just bildkvaliteten är det mest kritiska, som också är den sista delen som kontrolleras i väl kontrollerad miljö. Här undersöks bland annat färgerna.Bara sensorn i Hasselblads kameror testas med över 700 bilder för att veta att den presterar som den ska. Detta göras innan sensorn är monterad på kameran.