Annons

Lag & Upphovsrätt

Drönarfotograf friad – första rättegången om spridningstillstånd avgjord

En drönarfotograf har stått åtalad för spridning av geografisk data efter att ha lagt ut 20 drönarfilmer på Youtube. Nu frias fotografen av Umeå tingsrätt.

Publicering av drönar- och flygbilder av terräng är inte per automatik olagligt, men kräver i vissa fall spridningstillstånd. Exempelvis behövs inte spridningstillstånd om du som fotograf är säker på att bilden eller din film endast visar din egen bostad eller en offentlig plats. Men har du fångat horisonten på film kan du inte vara säker på vad som kommit med på filmen.

Geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning är en sammanställning av geografisk information. Just detta har lett till att en drönarfotograf har åtalats för att ha publicerat 20 filmer på Youtube utan spridningstillstånd, något som söks hos Lantmäteriet. I domen på sex sidor står bland annat att de filmer som spridits inte faller under undantagen för vad man får sprida utan tillstånd, och att fotografen inte sökt om tillstånd för spridningen.

Enligt domen har en annan person än fotografen sökt tillstånd för minst en film och fått detta beviljat. Fotografen hade däremot redan spridit filmen innan det beviljade tillståndet, vilket gör att rätten ser det som oklart om något tillstånd för spridning fanns innan detta.

Problematiken i händelsen ligger i att Lantmäteriet haft svårt att få fram om tillstånd sökts för de aktuella platserna, då den geografiska informationen som lämnas vid ansökan är svår att söka på i efterhand i Lantmäteriets system. Kontentan blir enligt rätten att:

Tingsrätten frågar sig därför om fotografen kan dömas för att vid ett antal tillfällen ha pridit geografisk information utan tillstånd, när det inte går att utesluta att någon av filmerna hade fått tillstånd:

Drönarfotografen frikänns därför helt från anklagelsenav en enig tingsrätt. Vidare skriver Putte Salminen, verksamhetsledare på Bildleverantörernas förening, på deras hemsida att de ska arbeta för att lagen ändras så att bilder och filmer med horisont inte per automatik måste skickas in till Lantmäteriet för godkännande.

– Domen ger tyvärr ingen vägledning framåt utan fotografen blir friad för att Lantmäteriet kraschat juridiskt.