Lag & Upphovsrätt

EU-parlamentet röstade ja till stärkt upphovsrätt på internet

Frågan om stärkt upphovsrätt på internet har varit vida diskuterad. Nu har Europaparlamentet valt att rösta för förslaget om stärkt upphovsrätt. "Det är glädjande att politikerna står upp för upphovsrätten som är en mänsklig rättighet", säger Åsa Anesäter, SFF.

Lagförslaget gällde om och hur upphovsrätten på nätet skulle regleras. De två frågorna som varit mest framträdande idiskussionernahar varit gällande en så kallad länkskatt och ett upphovsrättsfilter, som vi tidigare skrivit om i Kamera Bild. Båda dessa för att att hindra att upphovsrättsligt material sprids via sociala medier utan att upphovsrättsinnehavarna får betalt för sina verk.

Den nya lagen innebär att stora digitala plattformar, som Google och Facebook, kommer att behöva betala för att sprida nyhetsmaterial de inte själva betalat för. De kommer även behöva installera ett filter som ska ta bort material som är upphovsrättsskyddat.

Välkomnas av branschen

Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund välkomnar beslutet.

– Förslaget är viktigt för fotografer eftersom den fotografiska bilden är särskilt drabbad av bildstöld på nätet. Förslaget råder bot på delar av den laglöshet som råder i dagsläget där starkare aktörer fritt kan kapitalisera på svagare parters immateriella tillgångar, säger Åsa Anesäter till Kamera Bild.

Tidigare förslag röstades ner

Parlamentet röstade i juni nej till ett tidigare lagförslag. Kritiken då var att yttrandefriheten på internet riskerade att inskränkas.Det tidigare förslaget reviderades efter det blev nerröstat i juni.

– Yttrandefriheten är en av våra viktigaste intressen att värna om. För att internet ska fungera framledes krävs en reglering av den marknad som finns där, annars kommer fler och fler låsa in sitt material och färre som skapar innehåll kommer att kunna lägga ut material som idag. Vi vet alla att den som tjänar på ett laglöst tillstånd är den starkare parten, den som kan ta för sig, säger Åsa Anesäter.

Den uppdaterade versionen som nu röstats igenom har lättat något på upphovsrättsfiltret i sociala medier. Den befriar också småföretag, icke vinstdrivande encyklopedier och vissa utbildnings- och vetenskapliga sajter från att behöva betala den så kallade länkskatten.

SFF stred för förslaget

Svenska Fotografers Förbund har varit pådrivande för att förslaget skulle röstas igenom. Tidigare i veckan gick de ut med ett pressmeddelande där de vädjade till EU-parlamentarikerna att stå upp för en hållbar marknad förupphovsrättsinnehavare Där skrev de bland annat att det tidigare förslaget förvånande nog röstades ner i juli.

"Nätjätten Google hade då lagt omfattande ekonomiska resurser på lobbying, för att slippa betala upphovsrättslig ersättning till en av de svagaste samhällsgrupperna: kulturskaparna. Det framstår som ett demokratiskt haveri att politikerna i EU övertalades av deras lobbyister. Och det sänder negativa signaler till varje kreatör med upphovsrätt att värna",skrev de i sitt pressmeddelande.

–Det är glädjande att politikerna står upp för upphovsrätten som är en mänsklig rättighet. Detta bäddar för en framtid med ett vitalt internet där fotografer och andra som skapar innehåll får ersättning, säger Åsa Anesäter.