FOTOBÖCKER

Från idé till färdig bok: Möt tre fotoboksförfattare på Landskrona stadsbibliotek

Hur gör man en fotobok? Landskrona bibliotek arrangerar föreläsningar med fotograferna Anna Nordquist Andersson, Thor-Björn Johansson och Aija Svensson.

Landskrona stadsbibliotek arrangerar nu tillsammans med Landskrona Foto, Fotoförfattarna SFF och Region Skåne en serie föreläsningar där tre fotoboksförfattare presenterar sina böcker från idé till färdig bok.

Anna Nordquist Andersson

Anna Nordquist Andersson: Tisdag 20 februari18:00 – 19:00

Anna Nordquist Andersson är en svensk konstnär, hon arbetar främst med fotografi, kollage och större installationer med verk som knyts samman av ett vittförgrenat intresse för blickens makt. Vems blick är det som ser och i vilken riktning rör sig blicken? Som en del av en feministisk och surrealistisk tradition skapar Anna Nordquist Andersson lekfulla och kritiska kollage genom att sätta kniven i de mediala bilder som omgivit oss och format vår verklighetsuppfattning sedan början på 1960-talet.

Nordquist Andersson är född 1976 i Malmö och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1997–2002 där hon tog sin magisterexamen i Fri Konst. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar på gallerier och konstinstitutioner i Sverige och utomlands.

Bibliografi:

2012 I See Through You, Anna Nordquist Andersson, Kalejdoskop förlag, texter Sven-Olov Wallenstein och Per Engström.

2018 Black Chamber, Anna Nordquist Andersson, Sailor Press, texter av Niclas Östlind och Helena Selder.

Thor-Björn Johansson: Tisdag 9 april 18:00 – 19:00

Thor-Björn Johansson är född i Stockholm 1949 men sedan länge bosatt i Skåne. Efter examen vid Christer Strömholms 3-åriga fotoskola 1972 var Thor-Björn verksam som freelancefotograf till 1979. Inriktningen var då sociala reportage och industri. Numera och sedan sent 80-tal i huvudsak arbete med årliga konstfotografiprojekt, böcker och utställningar. 

I boken Det som var - är visas Märta och Sven Johanssons familjebilder från tidigt 50-tal och Thor-Björn Johanssons konstfotografier från idag. "Då jag senare sammanförde de gamla bilderna med mina konstfotografier från idag så hände något. Jag kände ett starkt samband, en naturlig koppling till 50-talsfotografierna. Själv minns jag inte den tiden men har känslomässigt påverkats som alla barn och jag tänker att det speglas i min bildkonst idag.” 

Aija Svensson: Tisdag 7 maj 18:00 – 19:00

Aija Svensson (född 1980, Tammerfors, Finland) är en fotograf som tenderar till det dokumentära. Hennes engagemang för att lyfta fram okända berättelser är tydligt i hennes portfölj, som innehåller bilder av ursprungsbefolkningar, fördrivna befolkningar och marginaliserade röster. Dessa verk har visats i olika utställningar, och under sommaren 2022 publicerades hennes första fotobok Do not cover via tyska Kehrer Verlag. Do not cover är en bok som lyfter fram de många lagren av traumatiska upplevelser, som flyter mellan det förflutna och nuet och växlar perspektiv från en vuxens till ett barns perspektiv.