Stipendium

Sök Hasslebladsstiftelsens naturfoto- & fotoboksstipendier

Ur boken La Petite Ceinture (violet) – Paris par arrondissement – jeu de l’oie av Jessica Thörnqvist & Kim Ramberghaug, förra årets fotobokstipendiater.

Fram till 1 april kan du söka Hasselbladsstiftelsens fotobokstipendier och naturfotostipendiet 2024.

Hasselbladsstiftelsen uppmanar fotografer att söka deras naturfotostipendium som har delats ut vartannat år sedan 2008. Ändamålet är att uppmuntra utvecklingen av naturfotografi i Norden och stödja fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. Stipendiet består av 100 000 kronor.

Med fotobokstipendierna vill stiftelsen stödja och bidra till att utveckla utgivningen av fotoböcker i Norden. Under 2024 delas tre stipendier ut: 50 000, 30 000 och 20 000 kronor. De som premieras är samarbeten med forskare eller forskningsinstitution, publikationer inriktade mot samhälle och socialt engagemang, intressant konstnärligt koncept, innovativ design samt medvetet ställningstagande till hållbarhet.

Bild ur "Spår, spåra", 2022 års vinnare av naturfotostipendium.

2022 års vinnare av naturfotostipendium var Sara Linderoths projekt "Spår, spåra" där hon utforskar hon hur effekterna av Tjernobylolyckan i april 1986 fortfarande påverkar stora delar av Uppsala län, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland och Västerbotten.

Samma års vinnare av fotoboksstipendium var boken La Petite Ceinture (violet) – Paris par arrondissement – jeu de l’oie av Jessica Thörnqvist & Kim Ramberghaug.