https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/lagre-skatt-pa-minneskort-nar-kassettskatten-moderniseras
548803
Lag & Upphovsrätt
falskt
Lag & Upphovsrätt

"Kassettskatten" moderniseras – avgifterna ska uppdateras

Totalbetyg

Privatkopieringsersättningen från 1982 är omodern efter 40 år, och bidrar till extra avgifter på mobiltelefoner, hårddiskar och minnen. Nu är planen att den ska den moderniseras.

Streaming, molnet och betaltjänster har förändrat hur konsumenter använder sig av lagringsmedia, framförallt när det gäller privatkopiering, alltså möjigheten att dela med sig av upphovsrättsskyddat material till familj och vänner.

Musik på kassettband, film på VHS-videoband och egenbrända CD- och DVD-skivor belades därför med så kallad "kassettersättning", ett uttryck som även kallats för privatkopieringsavgift, kassettskatt och kassettbandsskatt, vars juridiska namn är privatkopieringsersättning. Ersättningen kom sedan att gälla även USB-minnen, mobiltelefoner, spelkonsoler och hårddiskar tillsammans med MP3-spelare.

"Omodernt och orättvist"

Under okteober 2020 bestämdes ersättningsnivån för produkter såsom datorer, surfplattor och mobiler när organisationen Copyswede och Elektronikbranschen slöt ett nytt branschavtal som reglerar hur privatkopieringsersättningen ska tillämpas – parterna hade tidigare varit oense kring vilken ersättning som skulle gälla. 

Det som beslutades då är tänkt att fungera tills ett nytt system är klart att implementeras. Så här ser aktuella tariffer ut för avgifterna som togs i kraft 1 november 2020:

 

Mobiltelefoner med inbyggt och medföljande lagringsminne > 2 GB:

  • 1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK
  • Medföljande externa minnen till mobiltelefonen ska medräknas i lagringsminnet i det fall det medföljande minneskortet marknadsförts och levererats tillsammans mobiltelefonen inbegripet att: i) minneskortet förts in i landet tillsammans med mobiltelefonen, och att: ii) minneskortet distribuerats till köpare tillsammans med mobiltelefonen (mobiltelefon + externt minne).

 

Minnen med lagringsminne > 2 GB

Lagringskapacitet samt ersättning per styck med ett tak på 30 SEK (Lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar och usb-minnen, samtliga med lagringsminne > 2 GB):

  • > 2-7 GB: 2 SEK
  • 8-16 GB: 6 SEK
  • 17-256 GB: 12 SEK
  • 257-1024 GB: 24 SEK
  • 1025 GB – : 30 SEK

 

Många upplevde då att den avtalade avgiftsjusteringen gjorde att konsumenten fick betala dubbel avgift för något som de ansåg inte ens var aktuellt att ersätta med den omoderna privatkopieringsersättningens avgifter. 

Regeringen beslutade i augusti 2020 att göra en översyn av ersättningen till rättighetshavare vid privatkopiering. Nu har utredningen lämnats över till justitieminister Morgan Johansson.

– Dagens besked från utredningen är välkommet. Systemet är gammalt och har blivit både omodernt och orättvist. Det är inte rimligt att konsumenter ska ersätta rättighetsinnehavarna både via avgifter till streamingtjänster och via sina inköp av till exempel mobiltelefoner. Det är mycket efterlängtat att det föreslås en förändring av detta, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen, i ett pressmeddelande.

"Privatkopieringen är utbredd"

Organisationen Copyswede som har i uppdrag att fördela hundratals miljoner från privatkopieringsersättningen välkomnar utredningen. Enligt utredningen om ersättning för privatkopiering (SOU 2020:82) som nu har överlämnats till regeringen ska cirka 80–90 procent av svenskarna privatkopiera enligt en undersökning av Sweco.

– Många av våra medlemmar vittnar om hur digitaliseringen skapat nya möjligheter men också gjort det svårare att leva på sin konst och skydda sina verk. Vi vet att privatkopieringen är utbredd och det är viktigt att en kommande ordning blir långsiktigt stabil och förutsägbar. Det är lätt att tro att privatkopiering skulle vara en krympande företeelse eftersom nästan allt finns online idag. Men tekniken har egentligen bara förändrat hur vi kopierar, inte att vi gör det. Utredningen visar att nästan alla svenskar regelbundet ägnar sig åt kopiering på ett sätt som bör ersättas, och vi vet att det finns ett stort mörkertal i våra vardagliga beteenden, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Föreslår ny myndiget

I betänkandet av Utredningen om privatkopieringsersättning (SOU 2022:20) som nu lämnats över skrivs bland annat att

"Den snabba tekniska utvecklingen har dock medfört att lagringsutrymmet hos de anordningar som används för att framställa privatkopior numera är mycket större än vad som förutsågs när bestämmelserna infördes"

Utredningen föreslår även att det inte längre ska anges några ersättningsnivåer i lag, och att nya regler för hur avgränsningen av vilka som är ersättningsberättigade och ersättningsskyldiga ska se ut. Ansvaret för ersättningen ska också flyttas till staten.

"I stället föreslås att en ny myndighet ska inrättas som, med beaktande av vissa i lag angivna förhållanden, i en föreskrift vartannat år ska precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och ersättningsnivåerna för dessa. På så sätt kan ett system skapas som gör att privatkopieringsersättningen kan anpassas utifrån gällande privatkopieringsbeteende samt den tekniska, ekonomiska och rättsliga utvecklingen på området, vilket minskar risken för motsättningar och diskussioner mellan marknadens aktörer. Dessutom kan det säkerställas att rättighetshavare får en rimlig ersättning."

Metodiken med långdragna förhandlingar såsom den överenskommelse från 2020 bör också undvikas, förklaras det i utredningen, som anser att det inte är något alternativ att införa en möjlighet till medling för parterna framöver, och att det heller inte är något alternativ att behålla regelverket som det ser ut i dag även om man skulle justera ersättningsnivåerna.

Utredningsförslaget anger inte hur avgifterna kommer att förändras, men ska enligt uppgifter från Copyswede ange ett spann som ligger ungefär i linje med hur ersättningen ser ut idag.

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Vissa övergångsbestämmelser föreslås också enligt betänkandet.