Generativ AI

Open AI släpper "Sora": Skapar hyperrealistisk AI-video från text

Open AI har nu släppt sin generativa AI-modell som kan generera realistisk video genom text  – och kan skapa komplexa rörelser, sekvenser och människor som ser verkliga ut.

Open AI får igång snacket med sin nya generativa AI-motor "Sora" som utan problem kan skapa realistiska videosekvenser som lurar de flesta. När Open AI släppte Chat GPT häpnade världen över hur bra resultat man kunde få från AI:n – nu häpnar världen än en gång hur verkliga sekvenserna från Sora är.

Sora kan skapa video i full-HD-upplösning och i olika storlekar och varianter, med möjlighet att skapa längre klipp. Sora bygger även på både DALL-E och GPT-modeller, vilket gör att man även textinstruktionerna man ger AI:n tolkas bättre – modellen förstår vad användaren vill åstadkomma och genomför detta. Genom så kallade "promptovisuals" där man kan skapa visuellt material genom att mata in text i en prompt, skapas alltså klippet.

I klippet här ovan – som är helt AI-genererat med Sora – ser vi en kvinna som går på Tokyos gator. För att skapa sekvensen har följande prompt matats in:

AI-genererad.

"A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about."

Sora är idag tillgänglig för utvalda kreatörer för att dels testa vad modellen klarar av, men även för att se om det finns någon problematik att tänka på innan den släpps till allmänheten. Vi har tidigare även skrivit om US AI Safety Institute Consortium, AISIC, en samling med över 200 företag som Adobe, Apple, Microsoft, OpenAI, Nvidia och Meta, som nu ska samtala kring utvecklingen av AI.